Vi jobber for og
med næringsutvikling
i Sunndal

Om SUNS

SUNS – Sunndal Næringsselskap AS – arbeider med bedriftsrettet næringsutvikling i Sunndal. Sunndal kommune grunnfinansierer driften og eier selskapet hundre prosent.

Næringsplana, vedtatt av Sunndal kommunestyre, er styrende for arbeidet i SUNS. Selskapets oppbygging, organisering og drift for øvrig ivaretas av selskapets egne organ.

SUNS utfører førstelinjetjeneste for etablererveiledning i Sunndal i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon Norge (hoppid.no).

Styret vårt

Styret i Sunndal Næringsselskap består av fem medlemmer og ett varamedlem og er sammensatt av representanter fra Sunndal kommune og lokalt næringsliv. Ordføreren i Sunndal er observatør i styret, det samme gjelder en representant fra Møre og Romsdal fylkeskommune.

 

Styremedlemmer
Siri Sande, styreleder
Stig Rune Andreassen, nestleder
Eirik Bræin Gikling
Oddveig Gikling-Bjørnå
Kjell Arne Nerland
Eva Heidi Lund Silseth, varamedlem

 

Observatør:
Ståle Refstie

May-Britt Præsttun Roald

Ordfører i Sunndal kommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Våre ansatte

Med kompetanse innen næringsutvikling, prosjektarbeid, gründerhjelp og bedriftsrådgiving

Nyheter og arrangementerUtreder bedriftsnettverk for ALU-bedrifter

Innovasjon Norge har innvilget kr. 100 000 til en forstudie for å kartlegge muligheten for et bedriftsnettverk for bedrifter knyttet til aluminiumsindustrien i regionen. 10 bedrifter deltar i prosjektet og Sunndal Næringsselskap AS har utformet søknaden på vegne av bedriftene.

Les mer

Desentralisert ingeniørutdanning i maskinfag – regionalt tilpasset tilbud

Etter initiativ fra Hydro Sunndal og Sunndal Næringsselskap tilbys nå desentralisert ingeniørutdanning i maskinfag med oppstart høsten 2024. Deltidsutdanningen tilpasses regionalt med et eget mattetilbud våren 2024, og tilbud om lokale samlinger under selve ingeniørstudiet.

Les mer
Se alle nyheter

Dokumentbase

Under finner du en opplisting av alle dokumenter i vår database.

Dato Dokument Last ned fil
18.08.2023 Strategiplan 2023-2026 (0.96 MB)
18.08.2023 Styrets Orientering for 2022 (1.02 MB)
20.02.2024 Prosjektskisse bedriftsnettverk ALU-bedrifter (0.09 MB)
07.07.2023 Vedtekter (0.05 MB)
03.08.2021 Styrets orientering for 2020 (0.32 MB)
27.04.2020 Årsrapport 2019 (0.63 MB)
30.08.2019 Årsrapport 2018 (1.29 MB)
23.08.2018 Årsrapport 2017 (? MB)
03.07.2017 Årsrapport 2016 (? MB)
16.01.2018 Strategiplan 2016–2020 (0.58 MB)
29.06.2017 Årsrapport 2015 (1.91 MB)
29.06.2017 Årsrapport 2014 (1.38 MB)
29.06.2017 Vedtekter (0.02 MB)