Vi jobber for og
med næringsutvikling
i Sunndal

Om SUNS

SUNS – Sunndal Næringsselskap AS – arbeider med bedriftsrettet næringsutvikling i Sunndal. Sunndal kommune grunnfinansierer driften og er hovedaksjonær i selskapet. Ordføreren er styreleder.

Næringsplana, vedtatt av Sunndal kommunestyre, er styrende for arbeidet i SUNS. Selskapets oppbygging, organisering og drift for øvrig ivaretas av selskapets egne organ.

SUNS utfører førstelinjetjeneste for etablererveiledning i Sunndal i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon Norge (hoppid.no).

Styret vårt

Styret i Sunndal Næringsselskap består av 6 medlemmer og er sammensatt av representanter fra Sunndal kommune og lokalt næringsliv. Ordføreren i Sunndal er styreleder, og rådmannen er observatør i styret.

 

Styremedlemmer Oppnevnt av
Ståle Refstie, leder Sunndal kommune
Tove Hundseth Sunndal kommune
Monika Eeg Fritt valgt
Torstein Ottem Sunndal Næringsforening
Bergsvein Brøske Sunndal Næringsforening
Roar Ørsund Hydro Aluminium AS
Observatør:
Randi Dyrnes Rådmann i Sunndal kommune

Nyheter og arrangementerSuSu-samarbeidet blir «kommunalt oppgavefellesskap»

Etter kommunevalget i høst er det formelle navnet på SuSu-samarbeidet endret til «Kommunalt oppgavefellesskap for næringssamarbeid i Surnadal og Sunndal». Samarbeidet er nå forankret i kommunelovens §19. Til daglig blir navnet fortsatt «SuSu-samarbeidet», og de to innsatsområdene «bedriftsretta tiltak» og «styrke regionen som arbeidsmarked» vil bli videreført i tråd med gjeldende avtale mellom Sunndal og

Les mer

Endringer i styret i SUNS

Sunndal kommune nominerer 2 av 6 medlemmer til styret i SUNS. Kommunestyret valgte 20.11.19 nye styremedlemmer for perioden 2019-23. Ordføreren som har vært styreleder i SUNS i en årrekke, skal nå over i rollen som observatør. Det er kalt inn til ekstraordinær generalforsamling i selskapet mandag 16.desember. Her skal kommunestyrets vedtak om endringer i styret

Les mer
Se alle nyheter

Dokumentbase

Under finner du en opplisting av alle dokumenter i vår database.

Dato Dokument Last ned fil
23.08.2018 Årsrapport 2017 (? MB)
03.07.2017 Årsrapport 2016 (? MB)
16.01.2018 Strategiplan 2016–2020 (0.58 MB)
29.06.2017 Årsrapport 2015 (1.91 MB)
29.06.2017 Årsrapport 2014 (1.38 MB)
29.06.2017 Vedtekter (0.02 MB)
30.08.2019 Årsrapport 2018 (1.29 MB)