Næringsutvikling i Sunndal

Vi jobber for og med næringsutvikling i Sunndal

SUNS – Sunndal Næringsselskap AS – er et utviklingsselskap som arbeider for å fremme næringslivet i Sunndal gjennom å bidra til etablering av ny og utvikling av eksisterende virksomhet.

SUNS er en samarbeidsarena og utfører tjenester for kommunen og lokalt næringsliv. 

SUNS eies av Sunndal kommune (100%).

Utreder bedriftsnettverk for ALU-bedrifter

Innovasjon Norge har innvilget kr. 100 000 til en forstudie for å kartlegge muligheten for et bedriftsnettverk for bedrifter knyttet til aluminiumsindustrien i regionen. 10 bedrifter deltar i prosjektet og Sunndal Næringsselskap AS har utformet søknaden på vegne av bedriftene.

Les mer

Desentralisert ingeniørutdanning i maskinfag – regionalt tilpasset tilbud

Etter initiativ fra Hydro Sunndal og Sunndal Næringsselskap tilbys nå desentralisert ingeniørutdanning i maskinfag med oppstart høsten 2024. Deltidsutdanningen tilpasses regionalt med et eget mattetilbud våren 2024, og tilbud om lokale samlinger under selve ingeniørstudiet.

Les mer

Skal gjennomføre destinasjonsanalyse av Sunndal

Sunndal næringsselskap har på vegne av Sunndal kommune satt i gang en prosess for å forberede revisjon av reiselivsstrategi for Sunndal. Det skal i vår gjennomføres en destinasjonsanalyse, som skal gi et godt faktagrunnlag og reiselivsfaglige vurderinger og anbefalinger som kan legge premisser og føringer for hvilke prioriteringer som bør gjøres i den videre reiselivsutviklingen.

Les mer
Se alle nyheter