Næringsutvikling i Sunndal

Vi jobber for og med næringsutvikling i Sunndal

SUNS – Sunndal Næringsselskap AS – er et utviklingsselskap som arbeider for å fremme næringslivet i Sunndal gjennom å bidra til etablering av ny og utvikling av eksisterende virksomhet.

SUNS er en samarbeidsarena og utfører tjenester for kommunen og lokalt næringsliv. 

SUNS eies av Sunndal kommune (100%).

Ingeniørutdanning i Sunndal?

Norsk Industri har behov for økt tilgang på teknologer med kunnskap om industri. NTNU vektlegger i en rapport fra januar 2022 viktigheten av systematisk samhandling med arbeidsliv og samfunn med det som mål å fremme arbeidslivsrelevans i studiene og livslang læring. Hydro Aluminium Sunndal er 23. mars vertskap for en workshop mellom industrien og NTNU

Les mer

Innovasjon Norge – faste dager i Sunndal.

Innovasjon Norge vil ha faste kontordager i Sunndal med mulighet for å booke møter. Første dag blir 28. februar i Næringshuset på Sunndalsøra. Det er mye som skjer i Sunndal for tiden, og nærhet til virkemiddelapparatet er viktig for mange. Sunndal Næringsselskap (SUNS) er glad for at Innovasjon Norge vil prioritere tilstedeværelse i Sunndal. Aktuelle

Les mer

Møte med aktørene innen reiseliv, handel og kultur.

Mandag 30.januar ble det avholdt et møte med aktører fra reiseliv, handel og kultur. På agendaen sto valg av nytt arbeidsutvalg, omstrukturering av arbeidet samt orientering om status for prosjekt Vinnutrappa, planene for Nerdalen og nye sunndal.com. Nytt arbeidsutvalg for kommende periode ble valgt ved akklamasjon: Gunnhild Fugelvåg (gjenvalg), Gunn Laila Buskland (ny), Lars Marius

Les mer
Se alle nyheter

Hold deg oppdatert på
det siste fra Suns

Abonner på våre nyhetsbrev, og vær blant de første som får høre siste nytt fra oss.