Næringsutvikling i Sunndal

Vi jobber for og med næringsutvikling i Sunndal

SUNS – Sunndal Næringsselskap AS – er et utviklingsselskap som arbeider for å fremme næringslivet i Sunndal gjennom å bidra til etablering av ny og utvikling av eksisterende virksomhet.

SUNS er en samarbeidsarena og utfører tjenester for kommunen og lokalt næringsliv. 

SUNS sine eiere er Sunndal kommune (51%) og lokalt næringsliv (49%).

SuSu-samarbeidet blir «kommunalt oppgavefellesskap»

Etter kommunevalget i høst er det formelle navnet på SuSu-samarbeidet endret til «Kommunalt oppgavefellesskap for næringssamarbeid i Surnadal og Sunndal». Samarbeidet er nå forankret i kommunelovens §19. Til daglig blir navnet fortsatt «SuSu-samarbeidet», og de to innsatsområdene «bedriftsretta tiltak» og «styrke regionen som arbeidsmarked» vil bli videreført i tråd med gjeldende avtale mellom Sunndal og

Les mer

Endringer i styret i SUNS

Sunndal kommune nominerer 2 av 6 medlemmer til styret i SUNS. Kommunestyret valgte 20.11.19 nye styremedlemmer for perioden 2019-23. Ordføreren som har vært styreleder i SUNS i en årrekke, skal nå over i rollen som observatør. Det er kalt inn til ekstraordinær generalforsamling i selskapet mandag 16.desember. Her skal kommunestyrets vedtak om endringer i styret

Les mer

SuSu: Arena – den store karrieredagen 23. januar

  SuSu:Arena går av stabelen i Sunndal Sportshall TORSDAG 23.januar 2020. SuSu:Arena er en felles Karrieredag for Sunndal og Surnadal – et årlig tiltak som inngår i SuSu-Programmet. SuSu:Arena skal samle næringsliv og elever fra Sunndal og Surnadal for å vise frem og knytte relasjoner mellom fremtidige arbeidstakere, næringsliv og utdanningsinstitusjoner. Sunndal Videregående, Surnadal Videregående,

Les mer
Se alle nyheter