Næringsutvikling i Sunndal

Vi jobber for og med næringsutvikling i Sunndal

SUNS – Sunndal Næringsselskap AS – er et utviklingsselskap som arbeider for å fremme næringslivet i Sunndal gjennom å bidra til etablering av ny og utvikling av eksisterende virksomhet.

SUNS driver bedriftsrettet utviklingsarbeid og er en samarbeidsarena mellom kommunen og lokalt næringsliv. SUNS har et nært samarbeid med og utfører tjenester for Sunndal Næringsforening (SNF).

SUNS utfører førstelinjetjeneste for etablererveiledning i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon Norge (hoppid.no).

SUNS sine eiere er Sunndal kommune (51%) og lokalt næringsliv (49%).

SMB-utvikling

SMB-utvikling er et program for små og mellomstore bedrifter (SMB) som har satsingsvilje og vekstpotensial. Forstudiet gjennomføres i november. Interessert? Ta kontakt! Gjennom SuSu-programmet tilbys inntil 20 bedrifter fra Surnadal og Sunndal deltakelse i SMB-utvikling. I forstudiet vil det bli utført en kartlegging som danner utgangspunkt for videre utviklingsarbeid i bedriften. Deltakelse i forstudiet er

Les mer

SuSu: Connect – for utvikling i din bedrift

Næringslivet på indre Nordmøre er i vekst. -Vi vet at det foregår mye spennende i bedriftene i Sunndal og Surnadal. Bruk SuSu:Connect til å sjekke ut muligheter for å delta i gode utviklingsprogram og hente ut tilskudd til prosjekt i din bedrift, oppfordrer Kim Stian Bråstad i SUNS og Harald Bredesen i Surnadal kommune. Under

Les mer

Tess med nybygg i Næringsparken

Onsdag 28.august signerte Tess Nord Eiendom kontrakt om kjøp av tomt i Sunndal Næringspark for oppføring av et nytt næringsbygg. Bygget planlegges ferdigstilt i løpet av våren. -Dette er en del av en langsiktig strategi for videre utvikling av Tess Sunndal, sier Tommy Fredriksen som er eiendomsdirektør i Tess. -Vi har også sikret oss en

Les mer
Se alle nyheter