Næringsutvikling i Sunndal

Vi jobber for og med næringsutvikling i Sunndal

SUNS – Sunndal Næringsselskap AS – er et utviklingsselskap som arbeider for å fremme næringslivet i Sunndal gjennom å bidra til etablering av ny og utvikling av eksisterende virksomhet.

SUNS er en samarbeidsarena og utfører tjenester for kommunen og lokalt næringsliv. 

SUNS sine eiere er Sunndal kommune (51%) og lokalt næringsliv (49%).

Kompensasjonsmidler for covid-19

Sunndal kommune har mottatt midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å avhjelpe situasjonen for lokale bedrifter som er særlig hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Sunndal kommune har fått tildelt 639 929,- kr. Hvis bedriften din er hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak, er det bare å søke om koronastøtte. Søknadsfristen er allerede

Les mer

Stor interesse for dialogmøte om Næringsparken

Nærmere 50 deltakere var til stede i kulturhuset og via nett under dialogmøtet om Sunndal Næringspark fredag 19.mars. I år var også medlemmene av Sunndal formannskap invitert til det årlige møtet som Sunndal Næringseiendom (SNE) arrangerer for bedriftene i Næringsparken. Daglig leder i SNE, Per Helge Malvik, orienterte om tomtesituasjonen i Næringsparken og arbeidet med

Les mer

Nettkurs innen digital markedsføring

SUSU – kommunalt oppgavefelleskap for næringsarbeid ønsker å invitere til «Nettkurs innen digital markedsføring». Kurset har som målsetning å lære deltakerne hvordan man treffer målgruppen man vil nå? Hvordan treffe nye markeder? Hvordan skape omsetningsøkning og være synlig digitalt? Kursene er gratis og blir gjennomført i april over 8 moduler. Hver sesjon varer i 3

Les mer
Se alle nyheter