Næringsutvikling i Sunndal

Vi jobber for og med næringsutvikling i Sunndal

SUNS – Sunndal Næringsselskap AS – er et utviklingsselskap som arbeider for å fremme næringslivet i Sunndal gjennom å bidra til etablering av ny og utvikling av eksisterende virksomhet.

SUNS er en samarbeidsarena og utfører tjenester for kommunen og lokalt næringsliv. 

SUNS sine eiere er Sunndal kommune (51%) og lokalt næringsliv (49%).

Kartlegging av konsekvensene av koronasituasjonen

30.- 31. mars gjennomførte vi en spørreundersøkelse for å kartlegge konsekvensene av koronasituasjonen blant bedrifter og virksomheter i Sunndal. Tilsvarende undersøkelse ble også gjennomført i Surnadal. Undersøkelsen ble gjennomført i samråd med næringsforeningene i Sunndal og Surnadal. Målet med undersøkelsen var å skaffe et kunnskapsgrunnlag om situasjonen i næringslivet lokalt, for å kunne bidra med

Les mer

Gründerveien – hjelp til nyetablerere og etablerte som ønsker å videreutvikle ideen sin

Vi trenger nye jobber i framtida og det kan også være behov for å utvikle bedriftene sine for å gjøre dem mer styrka i tida framover. Den digitale gründerhjelpa i Møre og Romsdal/hoppid.no er tilgjengelig med opplæring, rådgivning og muligheter til å søke avklaringsmidler. Se her for å logge deg inn: https://mrfylke.no/hoppid.no. Vi i SUNS

Les mer

Tilskudd fra SUNS og SuSu

SUNS kan bidra med rådgiving og tilskudd til utviklingstiltak i bedrifter i Sunndal. Klikk deg inn på saken og les mer her: https://suns.no/tilskudd/utvikle-bedrift/ Gjennom SuSu-programmet kan bedrifter i Sunndal og Surnadal søke om tilskudd til bedriftsretta tiltak. Tiltak som gir sysselsettingseffekt og / eller inngår i en vekststrategi skal prioriteres. Klikk deg inn på saken

Les mer
Se alle nyheter