Vi jobber for og med næringsutvikling i Sunndal

SUNS – Sunndal Næringsselskap AS – er et utviklingsselskap som arbeider for å fremme næringslivet i Sunndal gjennom å bidra til etablering av ny og utvikling av eksisterende virksomhet.

SUNS driver bedriftsrettet utviklingsarbeid og er en samarbeidsarena mellom kommunen og lokalt næringsliv. SUNS har et nært samarbeid med og utfører tjenester for Sunndal Næringsforening (SNF).

SUNS utfører førstelinjetjeneste for etablererveiledning i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon Norge (hoppid.no).

SUNS sine eiere er Sunndal kommune (51%) og lokalt næringsliv (49%).