Vinnutrappa

Arbeidet med å få realisert en trapp opp Vinnu, er i gang. Det er stort engasjement og mange som ønsker å bidra for å få trappa realisert. Før en kan si sikkert om trappa blir en realitet, så er det mange formaliteter som må på plass. Dette arbeidet er igang og vennegruppa har registrert seg som eget foretak og venter på organisasjonsnummer. Hvis alt klaffer, kan det være klart for bygging allerede i vår.

Ei sherpatrapp opp Vinnu kan bety mye for lokale bedrifter. Hvis en ser på andre steder som har fått bygd trapper, har det betydd betydelig økning av turisttrafikken. Det er det overveiende sannsynlig at vil skje også i Sunndal. Økt trafikk vil bety økning i handel og service, så her her det viktig å ruste seg godt på det som kan komme.

Det er allerede nå mulig å sikre seg et eget trappetrinn. Dette kan gjøres her: https://www.sunndal.kommune.no/aktuelt/bli-medeier-i-vinnutrappa.13202.aspx

På andre steder der det har vært bygd trapper, har næringslivet vært betydelige bidragsytere. Dette må vi også få til i Sunndal for at vi skal få realisert Vinnutrappa.

Det er spennende tider for Sunndal og for Fossenes Rike!

Mer informasjon vil komme etter hvert.