Vellykket Sunndalkonferanse 2018

Sunndalkonferansen 2018 hadde fremtidsorienterte hovedtema, gode forelesere og satte ny rekord i antall deltakere på «Kvelden før» – arrangementet.

Som foredragsholdere i konferansens første tema «Verdien av arbeid» kom Vibeke Hammer Madsen fra VIRKE og snakket om fremtidens arbeidsliv, mens Stian Johannessen fra Vard fortalte om deres omstillingsprosesser og Jorunn Fjærli fra NAV Sunndal som snakket om deres arbeidsmarkedstiltak.

I konferansens andre halvdel var temaet «Nye løsninger = penger tjent». Odd Tore Finnøy fortalte om Brunvoll og hvordan de ble kåret til «Norges smarteste industribedrift i 2017», mens Åsa Espmark fra Nofima holdt foredraget «Nofima former fremtiden». Blant de andre foredragsholderene i andre halvdel av dagen var Jon Amund Sletnes fra Statnett, Kjetil Halle fra El-Watch, Andres Nørve fra Vanylven kommune og Karl Inge Rekdal fra NHOs SMB Forum.

-Jeg syns alle foredragsholderne i år traff godt på temaet de skulle snakke om. Det ble en god konferanse, oppsummerer Per Helge Malvik, daglig leder i Sunndal Næringsselskap.

I tillegg ble det i år som andre år presentert lokale gründerhistorier. I år var Nofence – som produserer gjerdeløs husdyrsikring -, Life Sunndal og Visit Waterfalls på scenen.

Rekorddeltakelse på «Kvelden før»-arrangement

Også «Kvelden før» ble et vellykket arrangement.

– Aldri har vi hatt så mange påmeldte på «Kvelden før»-arrangementet, sier Ninni Innvik. Det ble en kjempekveld!

Under årets «Kvelden før»-arrangementet ble også spleiselagsdeltakerne som har bidratt med midler til Newtonsenter i Sunndal hedret.

Til slutt vil vi gjerne gratulere årets prisvinnere igjen: Hydro Cup, som fikk prisen Årets gründer og Hydro Aluminium Sunndal som ble tildelt Storskrymten. Vel fortjent!

 

Den som er interessert i å se igjennom foredragene fra årets Sunndalkonferanse enda en gang, kan finne noen av dem her:

SMB v/Karl Inge Rekdal – 99% SMB

Odd Tore Finnøy – Brunvoll Norges smarteste industribedrift i 2017

NAV v/Jorunn Fjærli – Arbeidsmarkedstiltak – muligheter ved rekruttering og ansettelser

Åsa Espmark – Nofima former fremtiden

Kjetil Halle – El-Watch sikrer verdier

Virke v/Vibeke Hammer Madsen – Det nye arbeidslivet.