Tjenestedesign

Tjenestedesign er også et tiltak gjennom Etablering og vekst med SuSu. Hvordan vi framstår på digitale flater, har stor betydning for at gründere og bedrifter skal finne oss og få den hjelpa de trenger.

For at vi skal bli enda bedre og mer tydelig på digitale plattformer, har vi fått hjelp av ANNA Design fra Molde som skal gjennomføre en prosess sammen med oss. Der vil de også intervjue noen bedrifter for å kartlegge hvordan SuSu blir oppfattet av våre brukere.

Etter endt prosess, håper vi at vi har lært noe og at det blir enda lettere å finne fram i våre nettsider og på sosiale media.