Tiltakspakker for oppstart- og vekstbedrifter

På bakgrunn av koronasituasjonen har Innovasjon Norge gjort flere endringer på tilskuddsordningene og låneordningene. Disse ordningene er mest aktuelle:

  • Kommersialiseringstilskudd fase 1 og fase 2
  • Nytt tilskudd: «Ekstraordinært Innovasjonstilskudd»
  • Innovasjonslån

For å se/lese mer om alle endringene, gå inn på siden og trykk på følgende link: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/krisetiltak/