Tiltak i krevende koronatider

Denne uka (uke 14) har det vært gjennomført en spørreundersøkelse blant gründere, bedrifter og virksomheter i Sunndal og Surnadal, med mål om framskaffe et kunnskapsgrunnlag for å kunne bidra med tiltak i en krevende tid for lokalt næringsliv.

Undersøkelsen viser at det er en krevende situasjon for mange bedrifter. Per 3.april var 653 personer permittert fra bedrifter i Sunndal og Surnadal, herav 334 i Sunndal. Kun et fåtall av bedriftene har imidlertid gjennomført oppsigelser så langt. Situasjonen er særlig krevende innen reiseliv og handel.

Tallene for bedriftene i SuSu-kommunene er noe lavere enn gjennomsnittet på landsbasis.

Tall og resultater fra undersøkelsen i Sunndal finner du her:

200401 Sprørreundersøkelse koronasit i Sunndal – SUNS

Situasjonen for lokalt næringsliv som følge av koronakrisen ble behandlet i møte Sunndal Formannskap torsdag 2.april. Her ble det fattet vedtak om flere ekstraordinære tiltak i kommunal regi. Se link til vedtaket her:

200402 Sunndal Formannskap – vedtak koronasit

Styret for SuSu-Programmet vedtok i møte fredag 3.april å be administrasjonen iverksette flere tiltak som følge av koronasituasjonen. Link til pressemelding med opplisting av tiltak finner du her:

200403 Pressemelding fra SuSu