Starte bedrift

SUNS kan gi inntil 10 timer gratis rådgiving ved etablering av bedrift. Vi kan også yte tilskudd til etableringen. Våre tilskuddsmidler kommer fra Sunndal kommunes næringsfond og Møre og Romsdal fylkeskommunes ordning hoppid.no, gründerstøtte.

Vi utfører førstelinjetjeneste for etablererveiledning i henhold til avtale mellom Sunndal kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon Norge (hoppid.no).

Vi tilbyr attraktive kontorlokaler med gode fellesløsninger i NÆRINGSHUSET sentralt på Sunndalsøra. (Utleier: Mongstu Eiendom AS).

Virkemidler i SUNS – oppdatert OKTOBER 2019

Informasjon om hoppid.no

Ta kontakt for en nærmere prat! 

Kontaktpersoner: Kim Stian Bråstad og Mette Sæter Ormset