SuSu-samarbeidet blir «kommunalt oppgavefellesskap»

Etter kommunevalget i høst er det formelle navnet på SuSu-samarbeidet endret til «Kommunalt oppgavefellesskap for næringssamarbeid i Surnadal og Sunndal». Samarbeidet er nå forankret i kommunelovens §19. Til daglig blir navnet fortsatt «SuSu-samarbeidet», og de to innsatsområdene «bedriftsretta tiltak» og «styrke regionen som arbeidsmarked» vil bli videreført i tråd med gjeldende avtale mellom Sunndal og Surnadal kommune for perioden 2018 tom. 2021.

Sunndal kommunestyre gjorde i møte 20.11.19 slik oppnevning til Programstyret for samarbeidet:

  • Representanter for Sunndal kommune: Ordfører Ståle Refstie og Siri Sande.
  • Representanter for næringslivet i Sunndal: Torstein Ottem og Gøril Berntsen.

Surnadal kommune skal også oppnevne 2 fra kommunen og 2 fra næringslivet til Programstyret.

 

Bilde: Administrasjonen av SuSu-samarbeidet utføres av Surnadal kommune, nærings- og utviklingsavdelinga og Sunndal Næringsselskap (SUNS), fra venstre: Per Helge Malvik, Karin Helen Halle, Kim Stian Bråstad, Anne Gulla Hagen, Harald Bredesen, Mette Sæter Ormset