SuSu: Fra idé til marked

Det første arrangementet i årets SuSu:Idéfestival var fra idé til marked. Med oss som kursholder hadde vi Alfred Øverland fra Innovasjon Norge, som har lang erfaring fra både maritim bransje og IT-bransjen.

Tre planlagte og nyoppstartede bedrifter deltok på kurset som blant annet la vekt på markedsorientering, hvordan man kan bruke forretningsmodellen som et verktøy og lean startup. I tillegg fikk deltakerne informasjon om oppstartsstøtten til Innovasjon Norge, hvordan man søker om den, og hva Innovasjon Norge ser etter i en bedrift. Øverland avsluttet kurset med sine beste råd til nyoppstartede bedrifter.