SuSu: Fortsatt penger å hente til bedriftsretta tiltak

Kommunestyrene i Sunndal og Surnadal har revidert avtalen som ligger til grunn for SuSu-samarbeidet 2018-21. Bedrifter i begge kommuner kan igjen søke SuSu-Programmet om tilskudd til bedriftsretta tiltak. Fortsatt gjelder at tiltak som gir sysselsettingseffekt eller bidrar til vekst vil bli prioritert.

Møte i Programstyret 19.juni

-Ta kontakt dersom du vurderer å søke om tilskudd, sier Harald Bredesen i Surnadal kommune og Per Helge Malvik i Sunndal Næringsselskap. -Vi bidrar gjerne med råd og tips. Tilskudd kan ytes til

  • Forstudie / forprosjekt
  • Markedstiltak
  • Utviklingstiltak

Det er styret for SuSu-Programmet som tildeler tilskudd. -Neste styremøte er 19.juni, og for å være sikker på å få søknaden behandlet må vi ha den senest onsdag 5.juni.

Positive vedtak i begge kommunene

På bakgrunn av en rapport fra kontrollutvalget i Sunndal er avtalen som ligger til grunn for SuSu-samarbeidet nå revidert. Med positive vedtak i Sunndal og Surnadal kommunestyre 8. og 9.mai er det slått fast at SuSu-Programmet fortsatt kan tildele tilskudd til utviklingstiltak i lokale bedrifter. Det vil si at bedrifter i begge kommuner igjen kan søke om tilskudd fra ordningen for bedriftsretta tiltak.

108 nye arbeidsplasser på fire år

Næringssamarbeidet mellom Sunndal og Surnadal fikk svært god omtale da Oxford Research i juni i fjor la fram sin evaluering av samarbeidets fire første år, 2014-17: Oxford Research mener at SuSu-Programmet kan vise til betydelige resultater, vurdert ut fra ressursinnsatsen og målsettingene for programmet. – Fra ordningen for bedriftsretta tiltak ble det i denne perioden ytt tilskudd til 66 prosjekt som samlet bidro til etablering av 108 nye arbeidsplasser og sikring av 77 arbeidsplasser i bedrifter i Sunndal og Surnadal, forteller Karin Halle som er administrativ leder for SuSu-Programmet.

Det er i bedriftene jobben skal gjøres

Gjennom å yte tilskudd til utviklingstiltak i lokale bedrifter er målet å medvirke til å skape minst 80 nye arbeidsplasser i Sunndal og Surnadal i perioden 2018-21. – De gode erfaringene fra forrige periode gir grunn til optimisme, men vi understreker at det er i bedriftene jobben skal gjøres. Det sier Harald Bredesen i Surnadal kommune og Per Helge Malvik i Sunndal Næringsselskap, som administrerer SuSu-Programmets tilskuddsordning for bedriftsretta tiltak.

For mer informasjon:

Harald Bredesen, Surnadal kommune

Mob 91 37 81 78 – epost: harald.bredesen@surnadal.kommune.no

Per Helge Malvik, Sunndal Næringsselskap (SUNS)

Mob 90 85 93 80 – epost: per.helge@suns.no