SuSu – bedriftsretta tiltak

SuSu – kommunalt oppgavefellesskap for næringssamarbeid har gjennom alle de åtte årene samarbeidet har vært etablert, gitt tilskudd til bedriftsretta tiltak. Dette er midler som det fortsatt går an å søke på. Tiltak som gir sysselsettingseffekt og/eller inngår i en klar vekststrategi, vil bli prioritert.

For å se oversikt over tilskuddene som er gitt fra 2014 til 2021, se her. Dette er en komplett oversikt over hvem som har fått støtte, hva det har gått til og effekten av støtten som er gitt.

SuSu er inne i sitt siste år i 2021, men dette har vært et fruktbart og godt samarbeid som det er ønskelig at skal fortsette i en eller annen form også i de neste årene. SuSu vil i løpet av høsten arrangere en næringskonferanse som tar opp sentrale tema for kommunene på Indre Nordmøre.