SuSu: Arena – Karrieredagen

Torsdag 23. januar 2020 braker det igjen løs med SuSu: Arena i Sunndal Sportshall. Dette er en viktig arena for møter mellom skoleelever og næringslivet.

Hovedinnholdet i SuSu: Arena skal være:

  • Felles karrieredag for alle elever i de videregående skolene og voksenopplæringene i Sunndal og Surnadal, samt Sunndal Ungdomsskole (10. klasse), med bedrifter på stands.
  • Felles kulturarena og møteplass av og for elever fra ungdomsskoler, videregående skoler og kulturskoler i begge kommunene.
  • En satsing på aktiv bruk av elev- og ungdomsbedrifter i planlegging og gjennomføring av arrangementet.

Dette er en flott måte å orientere elevene om hvor mange jobbmuligheter som finnes i Sunndal etter endt utdanning!

Hold av datoen! Invitasjoner/informasjon til bedrifter blir sendt ut de kommende dagene.