220329 SNF- protokoll fra Årsmøte 2021 avholdt 29.mars 2022 – sign