191127 SNF Uttalelse vedr. økte ferjetakster og redusert tilbud i Møre og Romsdal fk