190805 Nedlegging av Sunndalsøra trafikkstasjon – uttalelse(1800