190625 Brev til samferdselsministeren om nedlegging av Sunndalsøra trafikkstasjon – sign