190307 Årsmøteprotokoll Sunndal Næringsforening – signert