Sunndal Næringsforening

Sunndal Næringsforening (SNF) er en næringspolitisk interesseorganisasjon som organiserer private og offentlige bedrifter i Sunndal. SNF arbeider for å fremme medlemmenes interesser gjennom arbeid med rammevilkår og næringspolitiske saker.

SNFs frokostmøter er en viktig næringspolisk arena. Under SNF-paraplyen finner du også Reiselivsforum, Handelsforum og Næringsforum. Andre temagrupper etableres etter behov.

SNF har et arbeidende styre og kjøper administrative tjenester fra SUNS.

Styre 2020-2021:

Torstein Ottem, leder torstein@tottem.no
Tine Grytnes Laskerud, styremedlem, nestleder for 1 år tine@angvikgrytnes.no
Bent Ivar Sæther, styremedlem bent.ivar.sather@hydro.com
Lars Marius Bræin, styremedlem lars.marius.brain@hydro.com
Peder Hagen, styremedlem sunndal.sport@sport1.no
Gøril Berntsen, styremedlem goril.berntsen@smn.no

Meld deg inn

Medlemsoversikt pr 1.januar 2021

Sunndal Næringsforening dokumentbase