Sunndal Næringsforening

Sunndal Næringsforening (SNF) er en næringspolitisk interesseorganisasjon som organiserer private og offentlige bedrifter i Sunndal. SNF arbeider for å fremme medlemmenes interesser gjennom arbeid med rammevilkår og næringspolitiske saker. SNF har et arbeidende styre og kjøper administrative tjenester fra SUNS.

SNFs frokostmøter er en viktig næringspolisk arena. Under SNF-paraplyen finner du også Reiselivsforum, Handelsforum og Næringsforum. Andre temagrupper etableres etter behov.

Sunndalsfondet. 

Sunndalsfondet har en årlig ramme på inntil kr 500 000 til disposisjon til nærings- eller bedriftsretta tiltak som har som mål å bidra til positiv utvikling i Sunndal.

Det er styret i Sunndal Næringsforening som er fondsstyre for Sunndalsfondet.

Det må sendes inn en prosjektbeskrivelse med prosjektbudsjett og finansieringsplan via søknadsmal. Solide og seriøse søkere med lokal forankring oppfordres til å søke, forretningsadresse må være i Sunndal kommune.

Sunndalsfondet er basert på kompensasjonsmidler for økt arbeidsgiveravgift tildelt Sunndal.

Tildeling fra fondet skal skje til næringsretta eller bedriftsretta tiltak som har som mål å bidra til positiv nærings- og samfunnsutvikling i Sunndal. Det er videre en forutsetning at midlene skal brukes i samvirke med annen finansiering, og ikke utgjøre mer enn 20% av samlet finansieringsplan for tiltaket.

Prosjektsøknaden må ha en beskrivelse av tiltakets eller prosjektets fokus på følgende bærekraftsmål:

    • Klima/miljø
    • Sosial bærekraft herunder samfunnsnytte og livskvalitet
    • Økonomisk bærekraft – prosjektets levedyktighet

 

Styre 2023-2024:

Dag Sverre Sæsbøe, leder dag.sverre.sesboe@storvik.no 

Tine Grytnes Laskerud, nestleder tine@angvikgrytnes.no

Torstein Ottem, styremedlem torstein@tottem.no

Bent Ivar Sæther, styremedlem bent.ivar.sather@hydro.com

Ane Nerdal, styremedlem ane_nerdal@hotmail.com

Bjørg Aa, styremedlem baa@sunndal-sparebank.no 

Meld deg inn

Medlemsoversikt PR 1.mai 2022

Sunndal Næringsforening dokumentbase