Sunndal Næringsforening

Sunndal Næringsforening (SNF) er en næringspolitisk interesseorganisasjon som organiserer private og offentlige bedrifter i Sunndal. SNF arbeider for å fremme medlemmenes interesser gjennom arbeid med rammevilkår og næringspolitiske saker. SNF har et arbeidende styre og kjøper administrative tjenester fra SUNS.

SNFs frokostmøter er en viktig næringspolisk arena. Under SNF-paraplyen finner du også Reiselivsforum, Handelsforum og Næringsforum. Andre temagrupper etableres etter behov.

Sunndalsfondet. 

Sunndalsfondet har en årlig ramme på inntil kr 500 000 til disposisjon til nærings- eller bedriftsretta tiltak som har som mål å bidra til positiv utvikling i Sunndal.

Det er styret i Sunndal Næringsforening som er fondsstyre for Sunndalsfondet.

Det må sendes inn en prosjektbeskrivelse med prosjektbudsjett og finansieringsplan via søknadsmal. Solide og seriøse søkere med lokal forankring oppfordres til å søke, forretningsadresse må være i Sunndal kommune.

Sunndalsfondet er basert på kompensasjonsmidler for økt arbeidsgiveravgift tildelt Sunndal.

Tildeling fra fondet skal skje til næringsretta eller bedriftsretta tiltak som har som mål å bidra til positiv nærings- og samfunnsutvikling i Sunndal. Det er videre en forutsetning at midlene skal brukes i samvirke med annen finansiering, og ikke utgjøre mer enn 20% av samlet finansieringsplan for tiltaket.

Prosjektsøknaden må ha en beskrivelse av tiltakets eller prosjektets fokus på følgende bærekraftsmål:

    • Klima/miljø
    • Sosial bærekraft herunder samfunnsnytte og livskvalitet
    • Økonomisk bærekraft – prosjektets levedyktighet

 

Styre 2023-2024:

Dag Sverre Sæsbøe, leder dag.sverre.sesboe@storvik.no 

Tine Grytnes Laskerud, nestleder tine@angvikgrytnes.no

Torstein Ottem, styremedlem torstein@tottem.no

Bent Ivar Sæther, styremedlem bent.ivar.sather@hydro.com

Ane Nerdal, styremedlem ane_nerdal@hotmail.com

Bjørg Aa, styremedlem baa@sunndal-sparebank.no 

Meld deg inn

Medlemsoversikt PR 1.mai 2022

Sunndal Næringsforening dokumentbase

Hold deg oppdatert på
det siste fra Suns

Abonner på våre nyhetsbrev, og vær blant de første som får høre siste nytt fra oss.