Styrekurs med Anne Breiby

Onsdag 26. september arrangerte SuSu-programmet styrekurs med Anne Breiby i anledning SuSu:Idéfestival.

Anne Breiby har over 20 års erfaring med styrearbeid. Hun har sittet som styremedlem og styreleder i styrer som Forskningsrådet, innovasjon Norge, Folketrygdfondet og Sparebanken Møre. For tiden er hun styreleder ved St. Olavs Hospital og i Tafjord Kraft, samt styremedlem i flere andre bedrifter. I tillegg har hun skrevet boken «Styrearbeid og eierstyring i offentlig eide virksomheter» sammen med Kjell Standal.

Gjennom kurset gikk Breiby gjennom tema som: Eierens forhold til en virksomhet og til styre og daglig leder, hva en eier egentlig kan bestemme og kontrollere, styrets rolle og forhold til virksomheten samt styrets plikter og ansvar.

I tillegg til Anne Breiby hadde vi med oss Oddveig Gikling Bjørnå og Ingvar Sæther som delte sine erfaringer med styrearbeid.