Strakstiltak til bedrifter i en krevende situasjon

Regjeringen la i dag fram forslag til strakstiltak for å trygge jobber og hjelpe bedrifter i en krevende situasjon. Målet er å bidra til å unngå konkurser og oppsigelser som følge av koronaepidemien. Blant tiltakene er

  • Antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering reduseres fra 15 til 2 dager
  • Bedrifter som går med underskudd kan tilbakeføre underskuddet mot tidligere beskattet overskudd
  • Økonomisk støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i berørte bedrifter
  • Enkeltpersonforetak (selvstendig næringsdrivende) får utsatt betalingsfrist for forskuddsskatt fra 15.mars til 1.mai

Du finner hele pressemeldingen fra regjeringen her : https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-strakstiltak-for-a-dempe-de-okonomiske-virkningene-av-koronaviruset/id2693442/

-Ta kontakt med oss i SUNS hvis du har spørsmål eller ønsker å vite mer om tiltakene, sier daglig leder Per Helge Malvik. Vi vil forsøke å holde oss oppdatert på tiltak og virkemidler som bedrifter kan gjøre seg nytte av i en krevende tid.

Sitat fra regjerings pressemelding: Det er vanskelig å si hvor store konsekvensene blir og hvor lenge de vil vare, men vi vet at det høyst sannsynlig blir verre før det blir bedre. Våre tiltak nå er derfor det første bidraget til at vi unngår unødvendige konkurser og oppsigelser. Vi må sikre at vi har jobber å gå til i andre enden av denne krisen, sier statsminister Erna Solberg.