Stor interesse for dialogmøte om Næringsparken

Nærmere 50 deltakere var til stede i kulturhuset og via nett under dialogmøtet om Sunndal Næringspark fredag 19.mars. I år var også medlemmene av Sunndal formannskap invitert til det årlige møtet som Sunndal Næringseiendom (SNE) arrangerer for bedriftene i Næringsparken.

Daglig leder i SNE, Per Helge Malvik, orienterte om tomtesituasjonen i Næringsparken og arbeidet med RoRo-terminalen ved Fjordparken. Rune Midthaug orienterte om Bratseth sitt nybygg som er under oppføring, og Vidar Sæter om SH-Total sine planer for oppføring av flere næringsbygg på «Brakkeriggtomta». Prosjektleder Kim Stian Bråstad orienterte om arbeidet i «Akvakulturprosjektet» i regi av SUNS.

Størst interesse var knyttet til prosjektleder Mats Borgersen sin orientering om biogass-anlegget som Ductor arbeider for å etablere i Næringsparken.

Møtet ble også bredt omtalt i både Aura Avis og Driva.

Presentasjonene fra dialogmøtet finner du her:

Presentasjon SNE

Presentasjon Ductor AS

Presentasjon SH Total AS

Presentasjon «Akvakulturprosjektet» ved SUNS