Snart klart for Miljøkonferansen Midt-Norge igjen!

Denne gangen arrangeres konferansen på Velferdshuset, Hydro Sunndal, den 23. juni.

Miljøkonferansen for andre gang

Miljøkonferansen er aktuell som aldri før. Klima og miljø får stadig større oppmerksomhet, både hos bedrifter, kommuner, landbruk, finansinstitusjoner, virkemiddelapparat, m.m. FN’s bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030. Under årets konferanse får vi høre hvordan det jobbes med de ulike bærekraftsmålene i forskjellige virksomheter.

Årets miljøkonferanse blir den andre konferansen som arrangeres som Miljøkonferansen Midt-Norge. Tidligere var dette Sunndalskonferansen, men etter at Sunndalskonferansen hadde «Klima og miljø» som tema, ble det besluttet at dette skulle være gjennomgående for hele konferansen og navnet ble da Miljøkonferansen Midt-Norge.

Velferdshuset som arena for konferansen

Nytt for året, er at konferansen skal gjennomføres på Velferdshuset, Hydro Sunndal. Hydro Sunndal er en av bedriftene som jobber aktivt for å kutte utslipp og bidra til at aluminiumen som produseres i Norge og på Sunndalsøra, skal være verdens reneste aluminium. Under konferansen får vi høre Stian Moe Tangen, Head of the Technology and Operational Support Organization, fortelle om Hydros veikart mot netto nullutslipp fra aluminium primærproduksjon i 2025.

I tillegg til Moe Tangen får vi fra industrien høre Stein Kjartan Vik i Storvik. Det blir også innslag fra kommune og fylkeskommune, transport og landbruk, der bl.a. Marit Engelsjord Negård, veterinær og melkeprodusent fra Finnset i Eikesdal, forteller om «Hvordan kan roboter og teknologi bidra til det grønne skiftet i landbruket?».

For at vi skal lykkes med å nå FN’s bærekraftsmål er det viktig at finanssektorene stiller krav til bl.a. SMB. Dette vil Marianne Groth, konserndirektør samfunn og bærekraft i Eika gruppen, si noe om under finansdelen av konferansen.

Gründerhistorier og næringspriser

Miljøkonferansen Midt-Norge vil tradisjonen tro også ha med ulike gründerhistorier fra lokalsamfunnet og dele ut næringsprisene, Storskrymten, Årets Gründer og Årets Fossekall.

For fullstendig program og påmelding, se her: Miljøkonferansen Midt-Norge – 23. juni – SUNS

Kvelden-før

Også i år blir det «Kvelden-før» ved elvebredden ved Gjestehuset, Hydro Sunndal. Arrangementet starter onsdag 22. juni kl. 17.00. Det blir mingling og tapas fra Johansen Bakeri, samt program der vi får høre orientering fra Hydro Sunndal og status fra Vinnutrappas venner. I tillegg blir det musikalsk innslag, før det blir avgang til premiere på det populære musikkspillet Lady Arbuthnott, på Sunndal kulturhus.

Kvelden avsluttes på Øra Kafe.

Eiere og konferansekomite

Konferansen arrangeres av Sunndal Næringsforening, Sunndal Sparebank, Sunndal Næringsselskap (SUNS) og Møre og Romsdal fylkeskommune. Eierne setter stor pris på at fylkeskommunen har blitt med på laget.

Konferansekomiteen består av Jonny Engdahl (Sunndal Sparebank), Torstein Ottem (Sunndal Næringsforening), Line Nygård (Sunndal kommune), Ingeborg Simonsen (Møre og Romsdal fylkeskommune), Ingunn Bekken Sjåholm (Møre og Romsdal fylkeskommune), Siri Sande (Storvik), Anne Melkild (Tuppen & Lillemor), Anne Gulla Hagen (SUNS), Mette Sæter Ormset (SUNS) og prosjektleder, Kim Stian Bråstad (Sunndal Sparebank).

Dette er en kreativ gjeng med stor og god kunnskap om temaet på konferansen, så vi håper dette vil bli to uforglemmelige dager!

Program:

Miljøkonferansen har også egen Facebookside. Her kommer det oppdatert informasjon fram mot konferansen: https://www.facebook.com/miljoekonferansenmidtnorge

Konferansekomiteen håper at så mange som mulig setter av dagen til et tema som vi alle er opptatt av og som vil prege hverdagen til både bedrifter, organisasjoner og privatpersoner, i enda større grad framover, enn det har gjort til nå.

Mer informasjon og påmelding finner du her.

Kontaktpersoner:

Kim Stian Bråstad, prosjektleder: kim.stian@suns.no – 412 11 704

Mette Sæter Ormset. Prosjektmedarbeider: mette@suns.no – 932 56 771