SMB-utvikling

SMB-utvikling er et program for små og mellomstore bedrifter (SMB) som har satsingsvilje og vekstpotensial. Forstudiet gjennomføres i november. Interessert? Ta kontakt!

Gjennom SuSu-programmet tilbys inntil 20 bedrifter fra Surnadal og Sunndal deltakelse i SMB-utvikling. I forstudiet vil det bli utført en kartlegging som danner utgangspunkt for videre utviklingsarbeid i bedriften. Deltakelse i forstudiet er gratis for bedriftene.

Etter forstudien kan inntil 10 bedrifter (som ønsker det) bli med videre over i et forprosjekt. Her vil konkrete prosjektplaner for utviklingstiltak i bedriften bli utarbeidet.

Vi har knyttet til oss Fossekall AS som rådgiver for å gjennomføre SMB-utvikling. Fossekall er sertifisert SMB-rådgiver gjennom Innovasjon Norge. De har bred erfaring fra arbeid med bedriftsutvikling innen forskjellige bransjer, og et godt faglig sammensatt team som tilfører aktuell og etterspurt kompetanse til det beste for deltakerbedriftene.

Forstudien: Intervju på 2-3 timer med daglig leder i bedriften. Rådgiver lager en rapport med forslag til utviklingsområder. Gjennomføres i løpet av november 2019.
Forprosjekt: 1-2 bedriftssamlinger + inntil 50 timer med bedriftsanalyse og utarbeidelse prosjektplaner for utviklingsaktiviteter i bedriften – i nært samarbeid med nøkkelpersonell i bedriften. Gjennomføres i 2020, nærmere periode avtales med deltakerbedriftene.

Ta kontakt med prosjektleder Kim Stian Bråstad for mer informasjon og påmelding:

kim.stian@suns.no Tlf: 412 11 704