Sluttrapport SuSu 2013-2021

Åtte år med kommunalt oppgavefellesskap for næringsarbeid er snart over. SUNS har representert Sunndal i administrasjonen i alle disse åtte årene.

Representantskapet og administrasjonen i SuSu har de siste åtte årene hatt fokus på å skape en døgnåpen region i vekst, med økt folketall og antall arbeidsplasser, samt sørge for at Sunndal og Surnadal blir en felles arbeids-, bo- og sørvisregion på Indre Nordmøre.

Nå kan vi legge fram en sluttrapport som viser resultater av 8 års næringsutvikling. Det er gjort evalueringer av eksterne konsulenter, det er gjort vurderinger av kommunene sin evne til å være næringsvennlig og vi har bedriftene sine tilbakemeldinger på det arbeidet som er gjort. Dette gir et godt grunnlag for å ta en beslutning om videre arbeid for å utvikle næringslivet på Indre Nordmøre.

Disse årene har gått fort og vi er stolte over det vi har fått til sammen. Det aller viktigste er de harde fakta som var målsetningen fra starten; 212 nye arbeidsplasser, 510 arbeidsplasser som er bevart og ikke minst fokus på bolyst og blilyst. Regionen vår skal være attraktiv å bo og jobbe i. Nå har vi delt ut 13,2 millioner i SuSu-midler gjennom 123 tildelinger så langt. Det er mange firma og prosjekter i Sunndal og Surnadal som med hjelp fra oss har fått realisert sine planer for kompetanseøkning, vekst og utvikling.

Arbeidet vi har fått til i SuSu har hatt stor betydning for mange bedrifter i kommunene våre, og vi har bidratt til å skape nye arbeidsplasser. I tillegg har vi gjennomført mange flotte arrangement både i egne kommuner og i Kristiansund, Trondheim og Oslo. Det er viktig å kommunisere med framtidas arbeidstakere som i dag er under utdanning. Nå er det opp til politikerne å bestemme veien videre for næringsutviklingsarbeidet på Indre Nordmøre.

Se sluttrapporten her.