SkatteFUNN

SkatteFUNN-ordningen er en risikoavlaster for bedrifter i forbindelse med forsknings- og utviklingsarbeid. Det er bedriften selv som bestemmer tema for sitt SkatteFUNN-prosjekt og setter innsatsen i forhold til egne innovasjonsmål og strategier.

Søknadene fra bedrifter til ordningen, øker for hvert år. Det er derfor viktig å sende inn en søknad så snart en har et FoU-prosjekt definert.

Les mer her:  SkatteFUNN

Se også www.forskningsradet.no for mer info.