Skal gjennomføre destinasjonsanalyse av Sunndal

Sunndal næringsselskap har på vegne av Sunndal kommune satt i gang en prosess for å forberede revisjon av reiselivsstrategi for Sunndal. Det skal i vår gjennomføres en destinasjonsanalyse, som skal gi et godt faktagrunnlag og reiselivsfaglige vurderinger og anbefalinger som kan legge premisser og føringer for hvilke prioriteringer som bør gjøres i den videre reiselivsutviklingen. 2469 Reiselivsutvikling skal gjennomføre analysen i samarbeid med Menon Economics, og analysen skal ferdigstilles innen utgangen av april.

I første fase skal det gjennomføres en verdiskapingsanalyse, og en kartlegging blant aktører innenfor reiseliv, handel og kultur. Det blir sendt ut en spørreundersøkelse i uke 6, og det skal også gjennomføres en del intervjuer av et utvalg aktører.

Et utvidet arbeidsutvalg for reiseliv, handel og kultur skal fungere som styringsgruppe for prosessen, og det blir invitert til flere åpne aktørmøter underveis i prosessen.

Utvalget består av Gunhild Fugelvåg- Fugelvåg camping, Gunn Laila Buskland-Timian & Persille, Ane Nerdal- Nerdal gard, Linda Merete Foss-Gjøra camping og Ole Magne Ansnes-Sunndal kommune. I tillegg vil reiselivsgründer Eirik Bræin Gikling og Håkon Melkild delta i styringsgruppen. Sigrun Rødset fra Sunndal Næringsselskap er koordinator for utvalget og for destinasjonsanalysen.

Første åpne møte blir 4. mars.

Invitasjon om dette vil bli sendt ut til aktører direkte, men er åpent for alle interesserte.

skilt med stedsnavn på sentrumstorg, med fjell i bakrunnen