Regjeringens nye krisepakke med koronatiltak

I dag, 10. november, la regjeringen fram ny krisepakke med koronatiltak. Tiltakspakken koster 17,7 milliarder kroner, om Stortinget godtar pakken. Regjeringen foreslår bl.a. en kompensasjonsordning på inntil 5 milliarder kroner for bedrifter som har hatt et stort omsetningsfall som følge av korona-pandemien. Dette gjelder for perioden september 2020 til februar 2021. Det kan søkes på ordningen over nyttår.

Krisepakken inneholder også bl.a. en støtteordning til arrangementer som er åpne for publikum, på kr 300 000 mill. og bedriftsutvikling for reiselivsbedrifter på kr 250 000 mill. I tillegg foreslår regjerningen og videreføre høyere kompensasjonsgrad i dagpengeordningen fram til 31. mars 2021 (700 000 mill.).

For mer utfyllende informasjon om regjerningens krisepakke se her: https://www.nrk.no/norge/slik-foreslar-regjeringa-at-krisemilliardene-fordeles-1.15237741

Se ellers regjeringens egen nettside for mer oppdatert informasjon koronasituasjonen. For spørsmål omkring koronaviruset, se Folkehelseinstituttet sin nettside.

Det er fortsatt mulig å søke på det ekstraordinære kommunale næringsfondet for Sunndal. Gå inn på regionalforvaltning.no for å søke støtte.

Har du spørsmål omkring støtteordningene, ta kontakt med mette@suns.no