Sunndalkonferansen

Prosjekteier: Sunndal Næringsforening, SUNS og Sunndal Sparebank
Utfører: SUNS
Finansiering: Prosjektfinansiering og egeninntekt
Varighet: 2016-2018

Etablert i 2010 som del av «Sunndal 2013». Samarbeidet videreført i ny 3-årig avtale mellom eierne fra 2016, inkludert to næringspriser: Storskrymten og Årets gründer.