Miljøkonferansen Midt-Norge

Prosjekteier: Sunndal Næringsforening, SUNS og Sunndal Sparebank
Utfører: SUNS
Finansiering: Prosjektfinansiering og egeninntekt
Varighet: 2016-2022

Sunndalskonferansen ble etablert i 2010 som del av «Sunndal 2013». Samarbeidet videreført i ny 3-årig avtale mellom eierne fra 2016, inkludert to næringspriser: Storskrymten og Årets gründer. Fra 2020 har konferansen fått nytt navn og nytt innhold, der miljø og bærekraft er hovedinnholdet i konferansen. Konferansen heter nå Miljøkonferansen Midt-Norge.

Konferansen vil ta en pause i 2023.