Samarbeid med SNF

Prosjekteier: Sunndal Næringsforening
Utfører: SUNS
Finansiering: Prosjektfinansiering og egeninntekt
Varighet: Løpende

Sunndal Næringsforening (SNF) er en næringspolitisk interesseorganisasjon som organiserer private og offentlige bedrifter i Sunndal. SNF arbeider for å fremme medlemmenes interesser gjennom arbeid med rammevilkår og næringspolitiske saker.

SNFs frokostmøter er en viktig næringspolisk arena. Under SNF-paraplyen finner du også Reiselivsforum, Handelsforum og Næringsforum. Andre temagrupper etableres etter behov.

SNF har et arbeidende styre og kjøper administrative tjenester fra SNE.