Prosjekt Øvre Sunndal

Prosjekteier: Gjøra Bygdeutvikling (GBU) og SUNS
Utfører: GBU og SUNS
Finansiering: Miljødirektoratet, fylkesmannen, SUNS, Sunndal kommune og egeninnsats
Varighet: 2016-2018

Gjøra Bygdeutvikling (GBU) står bak Prosjekt Øvre Sunndal. Fra april 2016 ble bygdeutvikler Egil Thorsen ansatt i en engasjementsstilling knyttet til prosjektet. SUNS er arbeidsgiver for stillingen og har ansvar for økonomien i prosjektet.

Prosjektet skal bidra til etablering av et infosenter for laks i Sunndalsporten samt ulike tilretteleggings- og næringsutviklingstiltak med utgangspunkt i vernekvaliteten i bla. Åmotan landskapsvernområde, Dovrefjell-Sunndalsfjella Nasjonalpark og Trollheimen landskapsvernområde.

Prosjektet er et samarbeid mellom GBU (prosjekteier), Miljødirektoratet, Møre og Romsdal fylkeskommune/Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Sunndal kommune og SUNS.