Inkludering i arbeidslivet

Prosjekteier: SUNS
Utfører: SUNS
Finansiering: Møre og Romsdal fylkeskommune og Sunndal kommune
Varighet: 2016-2017

Prosjekt inkludering i arbeidsliv for å øke innvandreres deltakelse i arbeidslivet og fremme integrering. Utprøving av 2 tiltak: Etablererlab og Småjobbsentral. Samarbeid med Sunndal kommune Innvandrertjenesten, NAV og Trollheim AS.