Informasjon til arbeidsgivere ved permittering eller oppsigelser

Informasjon til arbeidsgivere ved permittering eller oppsigelser