Online kursprogram i forretningsutvikling

Hoppid.no er et samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, kommunene, Innovasjon Norge og Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. Målet med hoppid.no er å skape nye og levedyktige bedrifter, mangfold i arbeidslivet og økt verdiskaping, samt styrke Møre og Romsdal som gründerfylket. SUNS er det lokale hoppid.no-kontoret for Sunndal kommune.

Hoppid.no arrangerer kurs i forretningsutvikling og da pandemien kom, begynte hoppid.no med digitale kursprogram. Disse kursene har vært svært godt mottatt av gründerne som har deltatt og det gjør at det lønner seg å være tidlig ute for å få plass. Kursene er gratis.

Har du planer om å etablere bedrift, eller har du akkurat startet, anbefaler vi på det sterkeste å delta på en av disse kursrekkene.

For mer info om kursene og påmelding, se her: https://mrfylke.no/hoppid.no