Vårt styre

Styret i Sunndal Næringsselskap

Styret i Sunndal Næringsselskap består av 6 medlemmer og er sammensatt av representanter fra Sunndal kommune og lokalt næringsliv. Ordføreren i Sunndal er observatør i styret.

Styremedlemmer Oppnevnt av
Siri Sande, styreleder
Torstein Ottem, nestleder
Stig Rune Andreassen
Oddveig Gikling-Bjørnå
Kjell Arne Nerland
Eva Heidi Lund Silseth Varamedlem
May-Britt Præsttun Roald Observatør, Møre og Romsdal fylkeskommune
Ståle Refstie Observatør, odfører i Sunndal kommune