Vårt styre

Styret i Sunndal Næringsselskap

Styret i Sunndal Næringsselskap består av 6 medlemmer og er sammensatt av representanter fra Sunndal kommune og lokalt næringsliv. Ordføreren i Sunndal er styreleder, og rådmannen er observatør i styret.

Styremedlemmer Oppnevnt av
Ståle Refstie, leder Sunndal kommune
Tove Hundseth Sunndal kommune
Monika Eeg Fritt valgt
Torstein Ottem Sunndal Næringsforening
Bergsvein Brøske Sunndal Næringsforening
Roar Ørsund Hydro Aluminium AS
Observatør:
Randi Dyrnes Rådmann i Sunndal kommune

 

Styret 2018