Årsmelding 2015 for Sunndal Næringsforening – signert.docx