23.11.24 Tilsegn om tilskot på inntil 1 000 000 kr