Nyheter

Fra næring og utvikling i Sunndal

Regjeringens nye krisepakke med koronatiltak

I dag, 10. november, la regjeringen fram ny krisepakke med koronatiltak. Tiltakspakken koster 17,7 milliarder kroner, om Stortinget godtar pakken. Regjeringen foreslår bl.a. en kompensasjonsordning på inntil 5 milliarder kroner for bedrifter som har hatt et stort omsetningsfall som følge av korona-pandemien. Dette gjelder for perioden september 2020 til februar 2021. Det kan søkes på

Les mer

Koronatilskudd og informasjon om koronasituasjonen

Mange bedrifter er fortsatt hardt rammet av koronasituasjonen og mange har fortsatt behov for tilskudd for å klare seg gjennom denne situasjonen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt ekstraordinære tilskudd til kommunale næringsfond, for å sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og

Les mer

Magasinet Fossenes Rike

For fjerde året på rad, har SNF, ved Reiselivsforum og Handelsforum, Sunndal kommune og SUNS, laget Fossenes Rike – et sommermagasin for Sunndal, 2020. Her finner du informasjon om attraksjoner, aktiviteter, overnatting og handel i Sunndal; altså mye spennende for en aktiv norgesferie! I årets utgave kan du f.eks. lese om Vinnu, Europas høyeste fossefall

Les mer

Mulig å søke koronatilskudd fra Sunndal kommune

Kommunestyret har vedtatt å iverksette flere tiltak for sysselsetting og næringsliv som følge av koronasituasjonen. Lokale bedrifter som er rammet av koronakrisa kan søke om tilskudd til ekstraordinære tiltak. Søknader fremmes via SUNS som vurderer søknaden og sender denne videre til kommunedirektøren til endelig behandling. Du finner mer info og retningslinjer for hva søknaden må

Les mer

Miljøkonferansen MIdt-Norge

Velkommen til Miljøkonferansen Midt-Norge i Sunndal kulturhus den  3.september. Konferansen var planlagt til den 18.juni, men pga av koronasituasjonen valgte programkomiteen å utsette den til 3. september, forteller prosjektleder Kim Stian Bråstad. Programkomiteen har jobbet med et spennende program, og de fleste av foredragsholderne er på plass. Det planlegges også et kvelden før arrangement den

Les mer

Ny daglig leder i Sunndal Næringsselskap (SUNS)

Dag Myklebostad blir ny daglig leder i Sunndal Næringsselskap AS – SUNS. Han overtar jobben etter Per Helge Malvik som skal går over i en deltidsstilling som daglig leder i Sunndal Næringseiendom AS. Dag Myklebostad jobbet inntil nylig som prosjektleder i Nesset Vekst AS og har en bred bakgrunn fra privat næringsliv og arbeid med

Les mer

Tiltakspakker for oppstart- og vekstbedrifter

På bakgrunn av koronasituasjonen har Innovasjon Norge gjort flere endringer på tilskuddsordningene og låneordningene. Disse ordningene er mest aktuelle: Kommersialiseringstilskudd fase 1 og fase 2 Nytt tilskudd: «Ekstraordinært Innovasjonstilskudd» Innovasjonslån For å se/lese mer om alle endringene, gå inn på siden og trykk på følgende link: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/krisetiltak/

Les mer

Kompensasjonsordningen for næringslivet

Kompensasjonsordningen gir virksomheter med stort inntektsbortfall som følge av virusutbruddet en økonomisk kompensasjon. Målet er at næringslivet i størst mulig grad unngår konkurser og kommer seg raskere opp igjen når krisen er over. Foretak som er pålagt å stenge av staten kan ved omsetningsfall på mer enn 20 % i mars og over 30% i

Les mer

Gjør seg klar for norgesferie

Fugelvåg Camping har enda ikke startet sesongen for fullt, men de har gjort store og gode forberedelser for årets sesong. Campingplassen i Ålvundfjord har lenge hatt planer om å etablere en Arctic Dome på plassen og oppgradere hyttene. Nå er Domen på plass og to hytter er snart ferdig renoverte, og de er klare for

Les mer

Snur seg mot mye markeder

Jan Erik Myren har drevet enkeltpersonsforetaket LydMyren på fulltid, de siste 2,5 årene. LydMyren er en freelance lydtekniker som for det meste har oppdrag for sal og scene i Sunndal og omegn og har tidligere fått etablererstøtte fra SUNS. Når Norge ble stengt ned pga. koronasituasjonen 13 mars i år, ble det bom stopp for

Les mer