Nyheter

Fra næring og utvikling i Sunndal

Tiltakspakker for oppstart- og vekstbedrifter

På bakgrunn av koronasituasjonen har Innovasjon Norge gjort flere endringer på tilskuddsordningene og låneordningene. Disse ordningene er mest aktuelle: Kommersialiseringstilskudd fase 1 og fase 2 Nytt tilskudd: «Ekstraordinært Innovasjonstilskudd» Innovasjonslån For å se/lese mer om alle endringene, gå inn på siden og trykk på følgende link: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/krisetiltak/

Les mer

Kompensasjonsordningen for næringslivet

Kompensasjonsordningen gir virksomheter med stort inntektsbortfall som følge av virusutbruddet en økonomisk kompensasjon. Målet er at næringslivet i størst mulig grad unngår konkurser og kommer seg raskere opp igjen når krisen er over. Foretak som er pålagt å stenge av staten kan ved omsetningsfall på mer enn 20 % i mars og over 30% i

Les mer

Gjør seg klar for norgesferie

Fugelvåg Camping har enda ikke startet sesongen for fullt, men de har gjort store og gode forberedelser for årets sesong. Campingplassen i Ålvundfjord har lenge hatt planer om å etablere en Arctic Dome på plassen og oppgradere hyttene. Nå er Domen på plass og to hytter er snart ferdig renoverte, og de er klare for

Les mer

Snur seg mot mye markeder

Jan Erik Myren har drevet enkeltpersonsforetaket LydMyren på fulltid, de siste 2,5 årene. LydMyren er en freelance lydtekniker som for det meste har oppdrag for sal og scene i Sunndal og omegn og har tidligere fått etablererstøtte fra SUNS. Når Norge ble stengt ned pga. koronasituasjonen 13 mars i år, ble det bom stopp for

Les mer

Tiltak i krevende koronatider

Denne uka (uke 14) har det vært gjennomført en spørreundersøkelse blant gründere, bedrifter og virksomheter i Sunndal og Surnadal, med mål om framskaffe et kunnskapsgrunnlag for å kunne bidra med tiltak i en krevende tid for lokalt næringsliv. Undersøkelsen viser at det er en krevende situasjon for mange bedrifter. Per 3.april var 653 personer permittert

Les mer

Kartlegging av konsekvensene av koronasituasjonen

30.- 31. mars gjennomførte vi en spørreundersøkelse for å kartlegge konsekvensene av koronasituasjonen blant bedrifter og virksomheter i Sunndal. Tilsvarende undersøkelse ble også gjennomført i Surnadal. Undersøkelsen ble gjennomført i samråd med næringsforeningene i Sunndal og Surnadal. Målet med undersøkelsen var å skaffe et kunnskapsgrunnlag om situasjonen i næringslivet lokalt, for å kunne bidra med

Les mer

Gründerveien – hjelp til nyetablerere og etablerte som ønsker å videreutvikle ideen sin

Vi trenger nye jobber i framtida og det kan også være behov for å utvikle bedriftene sine for å gjøre dem mer styrka i tida framover. Den digitale gründerhjelpa i Møre og Romsdal/hoppid.no er tilgjengelig med opplæring, rådgivning og muligheter til å søke avklaringsmidler. Se her for å logge deg inn: https://mrfylke.no/hoppid.no. Vi i SUNS

Les mer

Tilskudd fra SUNS og SuSu

SUNS kan bidra med rådgiving og tilskudd til utviklingstiltak i bedrifter i Sunndal. Klikk deg inn på saken og les mer her: https://suns.no/tilskudd/utvikle-bedrift/ Gjennom SuSu-programmet kan bedrifter i Sunndal og Surnadal søke om tilskudd til bedriftsretta tiltak. Tiltak som gir sysselsettingseffekt og / eller inngår i en vekststrategi skal prioriteres. Klikk deg inn på saken

Les mer

Utvikling framfor permittering

Staten har lagt fram flere tiltakspakker for næringslivet som følge av koronasituasjonen. Hovedbudskapet er: Sats på å utvikle bedriften framfor å sende ansatte ut i permisjon. Følgende virkemidler tilbys for å finansiere utviklingstiltak i norske bedrifter: Innovasjon Norge endrer sine tilbud for tilskudd, lån og garantier. Les mer her: https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/tiltakspakke/ Møre og Romsdal fylkeskommune kan

Les mer

Betalingsproblemer? Kontakt banken din!

Bedrifter med likviditetsproblemer som følge av koronakrisen kan få lån fra bank. Staten garanterer for 90% av lånebeløp på inntil 50 mill. kr per bedrift med maksimalt 3 års nedbetalingstid. Det er bankene som betjener ordningen og innvilger lån til sine bedriftskunder. Ordningen gjelder for såkalte SMB-bedrifter med mindre enn 250 ansatte. Ved evt. tap

Les mer