Nyheter

Fra næring og utvikling i Sunndal

Kompensasjonsmidler for covid-19

Sunndal kommune har mottatt midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å avhjelpe situasjonen for lokale bedrifter som er særlig hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Sunndal kommune har fått tildelt 639 929,- kr. Hvis bedriften din er hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak, er det bare å søke om koronastøtte. Søknadsfristen er allerede

Les mer

Stor interesse for dialogmøte om Næringsparken

Nærmere 50 deltakere var til stede i kulturhuset og via nett under dialogmøtet om Sunndal Næringspark fredag 19.mars. I år var også medlemmene av Sunndal formannskap invitert til det årlige møtet som Sunndal Næringseiendom (SNE) arrangerer for bedriftene i Næringsparken. Daglig leder i SNE, Per Helge Malvik, orienterte om tomtesituasjonen i Næringsparken og arbeidet med

Les mer

Nettkurs innen digital markedsføring

SUSU – kommunalt oppgavefelleskap for næringsarbeid ønsker å invitere til «Nettkurs innen digital markedsføring». Kurset har som målsetning å lære deltakerne hvordan man treffer målgruppen man vil nå? Hvordan treffe nye markeder? Hvordan skape omsetningsøkning og være synlig digitalt? Kursene er gratis og blir gjennomført i april over 8 moduler. Hver sesjon varer i 3

Les mer

Etablering og vekst med SuSu

SUSU – kommunalt oppgavefelleskap for næringsarbeid har gjennom SUNS og næringsavdelinga ved Surnadal kommune jobbet tett på gründere og etablert næringsliv. Gjennom gründermobiliseringsprosjekt, koronasamtaler og møter med gründere og bedrifter, har vi sett et behov for et breiere tilbud. Vi har derfor følgende mål vi vil videreutvikle: Bedre nyetableringer i SuSu Flere vekstselskap i SuSu

Les mer

Koronamidler

Koronasituasjonen preger både det norske og det internasjonale samfunnet ett år etter at den norske regjeringen varslet at de skulle sette inn de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid. Det er stor forskjell på hvordan ulike næringer er rammet av koronasituasjonen, noen opplever vekst, mens andre har store utfordringer. Sunndal kommune har fortsatt

Les mer

Online kursprogram i forretningsutvikling

Hoppid.no er et samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, kommunene, Innovasjon Norge og Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. Målet med hoppid.no er å skape nye og levedyktige bedrifter, mangfold i arbeidslivet og økt verdiskaping, samt styrke Møre og Romsdal som gründerfylket. SUNS er det lokale hoppid.no-kontoret for Sunndal kommune. Hoppid.no arrangerer kurs i forretningsutvikling og

Les mer

Innovasjon Norge – digitale kurs

Også Innovasjon Norge har tatt grep etter at pandemien begynte. De tilbyr en lang rekke digitale kurs som er både nyttige og viktige for næringslivet. På Innovasjon Norge sitt kompetansesenter kan du ta selvbetjente kurs, se analyser og få markedsinnsikt som kan hjelpe din bedrift til å lykkes med omstilling, vekst og eksport. Kursene er

Les mer

Fortsatt mulig å søke koronatilskudd

Koronasituasjonen preger fortsatt samfunnet vårt og det ser ut til at vi må forholde oss til dette i lag tid framover. Mange har også fortsatt behov for støtte og bistand og Sunndal kommune har gjennom det ekstraordinære næringsfondet midler til rådighet for virksomheter som legger til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping, basert på

Les mer

Mange ledige stillinger i Sunndal og Surnadal

Sunndal og Surnadal er en region som går godt! Antall utlyste stillinger tyder iallfall på det. Ser vi på NAV sine sider, er det hele 24 stillingsannonser fra Sunndal og Surnadal. Fordelingen er 18 i Sunndal og 6 i Surnadal. Tar vi med Tingvoll i søket, kommer vi på hele 30 stillingsutlysninger. Se her for

Les mer

Regjeringens nye krisepakke med koronatiltak

I dag, 10. november, la regjeringen fram ny krisepakke med koronatiltak. Tiltakspakken koster 17,7 milliarder kroner, om Stortinget godtar pakken. Regjeringen foreslår bl.a. en kompensasjonsordning på inntil 5 milliarder kroner for bedrifter som har hatt et stort omsetningsfall som følge av korona-pandemien. Dette gjelder for perioden september 2020 til februar 2021. Det kan søkes på

Les mer