Nyheter

Fra næring og utvikling i Sunndal

SMB-utvikling

SMB-utvikling er et program for små og mellomstore bedrifter (SMB) som har satsingsvilje og vekstpotensial. Forstudiet gjennomføres i november. Interessert? Ta kontakt! Gjennom SuSu-programmet tilbys inntil 20 bedrifter fra Surnadal og Sunndal deltakelse i SMB-utvikling. I forstudiet vil det bli utført en kartlegging som danner utgangspunkt for videre utviklingsarbeid i bedriften. Deltakelse i forstudiet er

Les mer

SuSu: Connect – for utvikling i din bedrift

Næringslivet på indre Nordmøre er i vekst. -Vi vet at det foregår mye spennende i bedriftene i Sunndal og Surnadal. Bruk SuSu:Connect til å sjekke ut muligheter for å delta i gode utviklingsprogram og hente ut tilskudd til prosjekt i din bedrift, oppfordrer Kim Stian Bråstad i SUNS og Harald Bredesen i Surnadal kommune. Under

Les mer

Tess med nybygg i Næringsparken

Onsdag 28.august signerte Tess Nord Eiendom kontrakt om kjøp av tomt i Sunndal Næringspark for oppføring av et nytt næringsbygg. Bygget planlegges ferdigstilt i løpet av våren. -Dette er en del av en langsiktig strategi for videre utvikling av Tess Sunndal, sier Tommy Fredriksen som er eiendomsdirektør i Tess. -Vi har også sikret oss en

Les mer

God vekst i Sunndal Næringspark og Ottem-gruppen med spennende nyetablering

Siden bedriftene i Ottem-gruppen etablerte seg i Sunndal Næringspark i 2012 har de hatt god vekst, både i omsetning og tomtestørrelse. – Vi tilstreber å imøtekomme kundens behov, sier Per Helge Malvik, daglig leder i Sunndal Næringseiendom AS (SNE). Han viser til at Ottem sin næringstomt har blitt utvidet gradvis og i dag utgjør 33,5da,

Les mer

Kvelden før og Sunndalkonferansen

Denne uka har vi tradisjonen tro arrangert Kvelden før og Sunndalkonferansen, sammen med Sunndal Næringsforening og Sunndal Sparebank. Hydro Aluminium Sunndal var vertskap for arrangementet, Kvelden før, ved Gjestehuset, som i år hadde rekordstor deltakelse. Årets Sunndalkonferanse hadde klima og miljø som tema og tilhørerne fikk høre mange interessante foredrag om utfordringer vi som verden

Les mer

Åpning av Newton Sunndal

Newton Sunndal – et framtidsretta prosjekt To år fra idé til åpning. Et spleiselag på 7,2 mill kr. Vilje og evne til samhandling. Dette er vinner-resepten bak realiseringen av Newton Sunndal. Idéen om å etablere et Newton-rom i Sunndal ble lansert våren 2017. Ett år senere ble avtalen mellom Hydro som huseier og Sunndal kommune

Les mer

Sommermagasinet Fossenes Rike

Les sommermagasinet Fossenes Rike her 

Les mer

SuSu: Fortsatt penger å hente til bedriftsretta tiltak

Kommunestyrene i Sunndal og Surnadal har revidert avtalen som ligger til grunn for SuSu-samarbeidet 2018-21. Bedrifter i begge kommuner kan igjen søke SuSu-Programmet om tilskudd til bedriftsretta tiltak. Fortsatt gjelder at tiltak som gir sysselsettingseffekt eller bidrar til vekst vil bli prioritert. Møte i Programstyret 19.juni -Ta kontakt dersom du vurderer å søke om tilskudd,

Les mer

Gründerboom i Sunndal

32 nye bedrifter etablert med støtte via SUNS i 2017 og 18 I følge fylkesstatistikken er Sunndal den kommunen på Nordmøre med størst vekst i antall nyetableringer i 2017. Våre egne tall fra 2017 og 2018 bekrefter den positive utviklingen, sier Per Helge Malvik i SUNS. Onsdag 28.nov inviteres de nye bedriftene til Gründerforum i

Les mer

Styrekurs med Anne Breiby

Onsdag 26. september arrangerte SuSu-programmet styrekurs med Anne Breiby i anledning SuSu:Idéfestival. Anne Breiby har over 20 års erfaring med styrearbeid. Hun har sittet som styremedlem og styreleder i styrer som Forskningsrådet, innovasjon Norge, Folketrygdfondet og Sparebanken Møre. For tiden er hun styreleder ved St. Olavs Hospital og i Tafjord Kraft, samt styremedlem i flere

Les mer