Nyheter

Fra næring og utvikling i Sunndal

Bratseth AS med nybygg i Sunndal Næringspark

Bratseth signerte denne uka kontrakt om kjøp av tomt i Sunndal Næringspark for oppføring av et nytt næringsbygg. Bygget skal stå ferdig til høsten 2020. -Vi har hatt en sterk vekst de siste årene og samler nå ressursene i et felles bygg for å legge grunnlaget for en videre positiv utvikling i selskapet, forteller Rune

Les mer

SMB-utvikling – forstudie

Forstudie av SMB-utvikling sluttføres i uke 48. Det er totalt 21 bedrifter med på forstudie fra Surnadal og Sunndal. Dette er et spennende vekstprogram fra verktøykassen til Innovasjon Norge, som gjennomføres av Fossekall AS. Dette tiltaket er en del av SuSu-programmet. Disse bedriftene er med i forstudiet: Bedrift Kommune   Trollheim AS Surnadal Oxyvision AS

Les mer

Fjell og elv som verdiskaper – en vellykket konferanse!

I samarbeid med Sunndal kommune og gyro-prosjektet i Drivaregionen, Driva Elveierlag, Miljødirektoratet og Norske Lakseelver, arrangerte SUNS konferansen Fjell og elv som verdiskaper, siste dagen i oktober. Konferansen var en todelt konferanse der første del gikk på samspillet mellom verneverdier og turisme, mens andre del gikk på elva og behandling av elva for å få

Les mer

SuSu: Arena – Karrieredagen

Torsdag 23. januar 2020 braker det igjen løs med SuSu: Arena i Sunndal Sportshall. Dette er en viktig arena for møter mellom skoleelever og næringslivet. Hovedinnholdet i SuSu: Arena skal være: Felles karrieredag for alle elever i de videregående skolene og voksenopplæringene i Sunndal og Surnadal, samt Sunndal Ungdomsskole (10. klasse), med bedrifter på stands.

Les mer

Ny ordning: Mentortilskudd

Bedrifter som ønsker å knytte til seg en mentor kan nå søke SUNS om inntil kr 50.000 i tilskudd. Ordningen gjelder for bedrifter som har behov for en mentor: ved videre oppfølging etter etablering i forbindelse med et utviklingsprosjekt i bedriften, eller som ekstern styre-ressurs. Det er styret i SUNS som har vedtatt å innføre

Les mer

SMB-utvikling

SMB-utvikling er et program for små og mellomstore bedrifter (SMB) som har satsingsvilje og vekstpotensial. Forstudiet gjennomføres i november. Interessert? Ta kontakt! Gjennom SuSu-programmet tilbys inntil 20 bedrifter fra Surnadal og Sunndal deltakelse i SMB-utvikling. I forstudiet vil det bli utført en kartlegging som danner utgangspunkt for videre utviklingsarbeid i bedriften. Deltakelse i forstudiet er

Les mer

SuSu: Connect – for utvikling i din bedrift

Næringslivet på indre Nordmøre er i vekst. -Vi vet at det foregår mye spennende i bedriftene i Sunndal og Surnadal. Bruk SuSu:Connect til å sjekke ut muligheter for å delta i gode utviklingsprogram og hente ut tilskudd til prosjekt i din bedrift, oppfordrer Kim Stian Bråstad i SUNS og Harald Bredesen i Surnadal kommune. Under

Les mer

Tess med nybygg i Næringsparken

Onsdag 28.august signerte Tess Nord Eiendom kontrakt om kjøp av tomt i Sunndal Næringspark for oppføring av et nytt næringsbygg. Bygget planlegges ferdigstilt i løpet av våren. -Dette er en del av en langsiktig strategi for videre utvikling av Tess Sunndal, sier Tommy Fredriksen som er eiendomsdirektør i Tess. -Vi har også sikret oss en

Les mer

God vekst i Sunndal Næringspark og Ottem-gruppen med spennende nyetablering

Siden bedriftene i Ottem-gruppen etablerte seg i Sunndal Næringspark i 2012 har de hatt god vekst, både i omsetning og tomtestørrelse. – Vi tilstreber å imøtekomme kundens behov, sier Per Helge Malvik, daglig leder i Sunndal Næringseiendom AS (SNE). Han viser til at Ottem sin næringstomt har blitt utvidet gradvis og i dag utgjør 33,5da,

Les mer

Kvelden før og Sunndalkonferansen

Denne uka har vi tradisjonen tro arrangert Kvelden før og Sunndalkonferansen, sammen med Sunndal Næringsforening og Sunndal Sparebank. Hydro Aluminium Sunndal var vertskap for arrangementet, Kvelden før, ved Gjestehuset, som i år hadde rekordstor deltakelse. Årets Sunndalkonferanse hadde klima og miljø som tema og tilhørerne fikk høre mange interessante foredrag om utfordringer vi som verden

Les mer