Nyheter

Fra næring og utvikling i Sunndal

SkatteFUNN

SkatteFUNN-ordningen er en risikoavlaster for bedrifter i forbindelse med forsknings- og utviklingsarbeid. Det er bedriften selv som bestemmer tema for sitt SkatteFUNN-prosjekt og setter innsatsen i forhold til egne innovasjonsmål og strategier. Søknadene fra bedrifter til ordningen, øker for hvert år. Det er derfor viktig å sende inn en søknad så snart en har et

Les mer