Nyheter

Fra næring og utvikling i Sunndal

Utlysning av kommunale kompensasjonsmidler til lokale bedrifter

Sunndal kommune har fått tildelt kr 512 000,- som skal fordeles til lokale bedrifter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Søknadsfrist er 19. januar. For mer info og link til søknadsskjema, se her. 

Les mer

SuSu – bedriftsretta tiltak

SuSu – kommunalt oppgavefellesskap for næringssamarbeid har gjennom alle de åtte årene samarbeidet har vært etablert, gitt tilskudd til bedriftsretta tiltak. Dette er midler som det fortsatt går an å søke på. Tiltak som gir sysselsettingseffekt og/eller inngår i en klar vekststrategi, vil bli prioritert. For å se oversikt over tilskuddene som er gitt fra

Les mer

Entreprenørskap

Sunndal har jobbet med entreprenørskap helt siden 2006 og vi har etter hvert fått god erfaring med samarbeid skole og næringsliv. Denne våren har vi hatt et stort engasjement fra næringslivet, for å sikre framtidig arbeidskraft til bedriftene. Det har i vår vært flere lokale bedrifter som har stått i front for å få etablert

Les mer

Miljøkonferansen Midt-Norge

Miljøkonferansen Midt-Norge (tidligere Sunndalskonferansen) skal gjennomføres for første gang til høsten 2.september er datoen. Konferansen var tenkt gjennomført i fjor, men måtte flyttes på grunn av koronapandemien, sier prosjektleder Kim Stian Bråstad. Sunndalskonferansen hadde siste gang «Klima og miljø» som hovedtema. I etterkant besluttet konferansekomiteen å endre navnet på konferansen til «Miljøkonferansen Midt-Norge» og rendyrke

Les mer

Tjenestedesign

Tjenestedesign er også et tiltak gjennom Etablering og vekst med SuSu. Hvordan vi framstår på digitale flater, har stor betydning for at gründere og bedrifter skal finne oss og få den hjelpa de trenger. For at vi skal bli enda bedre og mer tydelig på digitale plattformer, har vi fått hjelp av ANNA Design fra

Les mer

Etablererlab – gratis kontorplass for gründere

SuSu – Kommunalt oppgavefellesskap for næringsarbeid er et samarbeid mellom Sunndal og Surnadal. SUNS er Sunndal kommune sin administrative part i dette samarbeidet. Gjennom SuSu har vi fått midler fra Møre og Romsdal fylkeskommune til et prosjekt som heter Etablering og vekst med SuSu. Etablererlab er ett av tiltakene i prosjektet Etablering og vekst med

Les mer

Kompensasjonsmidler for covid-19

Sunndal kommune har mottatt midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å avhjelpe situasjonen for lokale bedrifter som er særlig hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Sunndal kommune har fått tildelt 639 929,- kr. Hvis bedriften din er hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak, er det bare å søke om koronastøtte. Søknadsfristen er allerede

Les mer

Stor interesse for dialogmøte om Næringsparken

Nærmere 50 deltakere var til stede i kulturhuset og via nett under dialogmøtet om Sunndal Næringspark fredag 19.mars. I år var også medlemmene av Sunndal formannskap invitert til det årlige møtet som Sunndal Næringseiendom (SNE) arrangerer for bedriftene i Næringsparken. Daglig leder i SNE, Per Helge Malvik, orienterte om tomtesituasjonen i Næringsparken og arbeidet med

Les mer

Nettkurs innen digital markedsføring

SUSU – kommunalt oppgavefelleskap for næringsarbeid ønsker å invitere til «Nettkurs innen digital markedsføring». Kurset har som målsetning å lære deltakerne hvordan man treffer målgruppen man vil nå? Hvordan treffe nye markeder? Hvordan skape omsetningsøkning og være synlig digitalt? Kursene er gratis og blir gjennomført i april over 8 moduler. Hver sesjon varer i 3

Les mer

Etablering og vekst med SuSu

SUSU – kommunalt oppgavefelleskap for næringsarbeid har gjennom SUNS og næringsavdelinga ved Surnadal kommune jobbet tett på gründere og etablert næringsliv. Gjennom gründermobiliseringsprosjekt, koronasamtaler og møter med gründere og bedrifter, har vi sett et behov for et breiere tilbud. Vi har derfor følgende mål vi vil videreutvikle: Bedre nyetableringer i SuSu Flere vekstselskap i SuSu

Les mer

Hold deg oppdatert på
det siste fra Suns

Abonner på våre nyhetsbrev, og vær blant de første som får høre siste nytt fra oss.