Nyheter

Fra næring og utvikling i Sunndal

Vinnutrappa

Arbeidet med å få realisert en trapp opp Vinnu, er i gang. Det er stort engasjement og mange som ønsker å bidra for å få trappa realisert. Før en kan si sikkert om trappa blir en realitet, så er det mange formaliteter som må på plass. Dette arbeidet er igang og vennegruppa har registrert seg

Les mer

Sunndalkonferansen blir Miljøkonferansen Midt-Norge

Fjorårets Sunndalkonferanse hadde «Klima og miljø» som hovedtema. I 2020 endrer konferansen navn til Miljøkonferansen Midt-Norge. -Endringen kommer i forlengelsen av det vi gjorde i 2019 og svært gode tilbakemeldinger fra deltakere og innledere, forteller prosjektleder Kim Stian Bråstad i SUNS, på vegne av arrangørene. Årets konferanse går av stabelen torsdag 18.juni, og programkomiteen er

Les mer

Årsmøte i Sunndal Næringsforening (SNF)

Årsmøte 19.mars kl. 08.00 Sted: Støgu, Sunndal Kulturhus Frokostmøte 19.mars, ca kl. 8.30: Foreløpig agenda: Sparebank 1 SMN: Konjungturbarometer for næringslivet Hvordan står det til med næringslivet i regionen, og hva tenker bedriftslederne om bærekraft. v/Banksjef Næringsliv Karin Norli og ass banksjef Gøril Berntsen Vinnutrappa: Geirr Vetti, Stibyggjaren AS, kommer for å orientere om sherpatrapper

Les mer

Bli med hjem – jobbmesse i Oslo

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN), Molde Næringsforum og Næringsforeningen-Ålesundsregionen gjentar suksessen og inviterer næringsliv og andre til å delta på jobbmessen «Bli med hjem», torsdag 16. april 2020, på The Hub i Oslo. Dette er en unik mulighet til å treffe utflyttere og andre sin er interesserte i å se og høre hva Møre og

Les mer

SuSu-samarbeidet blir «kommunalt oppgavefellesskap»

Etter kommunevalget i høst er det formelle navnet på SuSu-samarbeidet endret til «Kommunalt oppgavefellesskap for næringssamarbeid i Surnadal og Sunndal». Samarbeidet er nå forankret i kommunelovens §19. Til daglig blir navnet fortsatt «SuSu-samarbeidet», og de to innsatsområdene «bedriftsretta tiltak» og «styrke regionen som arbeidsmarked» vil bli videreført i tråd med gjeldende avtale mellom Sunndal og

Les mer

Endringer i styret i SUNS

Sunndal kommune nominerer 2 av 6 medlemmer til styret i SUNS. Kommunestyret valgte 20.11.19 nye styremedlemmer for perioden 2019-23. Ordføreren som har vært styreleder i SUNS i en årrekke, skal nå over i rollen som observatør. Det er kalt inn til ekstraordinær generalforsamling i selskapet mandag 16.desember. Her skal kommunestyrets vedtak om endringer i styret

Les mer

SuSu: Arena – den store karrieredagen 23. januar

  SuSu:Arena går av stabelen i Sunndal Sportshall TORSDAG 23.januar 2020. SuSu:Arena er en felles Karrieredag for Sunndal og Surnadal – et årlig tiltak som inngår i SuSu-Programmet. SuSu:Arena skal samle næringsliv og elever fra Sunndal og Surnadal for å vise frem og knytte relasjoner mellom fremtidige arbeidstakere, næringsliv og utdanningsinstitusjoner. Sunndal Videregående, Surnadal Videregående,

Les mer

Bratseth AS med nybygg i Sunndal Næringspark

Bratseth signerte denne uka kontrakt om kjøp av tomt i Sunndal Næringspark for oppføring av et nytt næringsbygg. Bygget skal stå ferdig til høsten 2020. -Vi har hatt en sterk vekst de siste årene og samler nå ressursene i et felles bygg for å legge grunnlaget for en videre positiv utvikling i selskapet, forteller Rune

Les mer

SMB-utvikling – forstudie

Forstudie av SMB-utvikling sluttføres i uke 48. Det er totalt 21 bedrifter med på forstudie fra Surnadal og Sunndal. Dette er et spennende vekstprogram fra verktøykassen til Innovasjon Norge, som gjennomføres av Fossekall AS. Dette tiltaket er en del av SuSu-programmet. Disse bedriftene er med i forstudiet: Bedrift Kommune   Trollheim AS Surnadal Oxyvision AS

Les mer

Fjell og elv som verdiskaper – en vellykket konferanse!

I samarbeid med Sunndal kommune og gyro-prosjektet i Drivaregionen, Driva Elveierlag, Miljødirektoratet og Norske Lakseelver, arrangerte SUNS konferansen Fjell og elv som verdiskaper, siste dagen i oktober. Konferansen var en todelt konferanse der første del gikk på samspillet mellom verneverdier og turisme, mens andre del gikk på elva og behandling av elva for å få

Les mer