Nyheter

Fra næring og utvikling i Sunndal

Utreder bedriftsnettverk for ALU-bedrifter

Innovasjon Norge har innvilget kr. 100 000 til en forstudie for å kartlegge muligheten for et bedriftsnettverk for bedrifter knyttet til aluminiumsindustrien i regionen. 10 bedrifter deltar i prosjektet og Sunndal Næringsselskap AS har utformet søknaden på vegne av bedriftene.

Les mer

Desentralisert ingeniørutdanning i maskinfag – regionalt tilpasset tilbud

Etter initiativ fra Hydro Sunndal og Sunndal Næringsselskap tilbys nå desentralisert ingeniørutdanning i maskinfag med oppstart høsten 2024. Deltidsutdanningen tilpasses regionalt med et eget mattetilbud våren 2024, og tilbud om lokale samlinger under selve ingeniørstudiet.

Les mer

Skal gjennomføre destinasjonsanalyse av Sunndal

Sunndal næringsselskap har på vegne av Sunndal kommune satt i gang en prosess for å forberede revisjon av reiselivsstrategi for Sunndal. Det skal i vår gjennomføres en destinasjonsanalyse, som skal gi et godt faktagrunnlag og reiselivsfaglige vurderinger og anbefalinger som kan legge premisser og føringer for hvilke prioriteringer som bør gjøres i den videre reiselivsutviklingen.

Les mer

Inviterer unge til romjulstreff

Næringsliv og kommune inviterer fjerde juledag til romjulstreffet «Juletreffest» for unge mellom 21 og 30 år, enten det er studenter hjemme på juleferie, tilflyttere eller fastboende. – Vi ønsker å lage en god arena der denne gruppa kan treffes, og samtidig signalisere at de er viktige for oss og at vi ønsker å ha de

Les mer

Kartlegging om konferanse i Sunndal

SUNS gjennomfører i desember en kartlegging om konferanse i Sunndal, som grunnlag for videre arbeid med konferanse. Vi ønsker tilbakemelding fra bedrifter, virksomheter, kulturaktører, lag og organisasjoner og alle andre som har interesse av konferanse i Sunndal.

Les mer

Rundt 40 stillinger i Sunndal november 2023

I Sunndal er det et spennende og variert næringsliv og kommunale tjenester som etterspør kompetanse på forskjellig nivå. 13. november blir kommune og flere bedrifter fra Sunndal å treffe på rekrutteringsmessa Bli med hit. Vi har med oss rundt 40 stillinger og vil gjerne treffe deg som kan tenke deg en spennende jobb i Sunndal.

Les mer

Bli med Hit – rekrutteringsmesse i Trondheim 13. november

13. november 2023 blir «Bli med hit» arrangert i Trondheim for andre gang. Sunndal er sterkt representert og inviterer også til eget Etterpålag etter messen.

Les mer

Hva skjer i Sunndal?

                    I SUNNDAL SKJER DET MYE – HELE ÅRET Aktivitetskalenderen sørger for at du kan følge med på hva som skal skje, planlegge og velge det hva som passer for deg. Hva skjer kalenderen på sunndal.com  har som har som mål å samle og synliggjøre alle

Les mer

Innovasjon Norge kontordager høsten 2023.

Innovasjon Norge vil ha fortsette med å ha faste kontordager i Sunndal med mulighet for å booke møter. Det er mye som skjer i Sunndal for tiden, og nærhet til virkemiddelapparatet er viktig for mange. Sunndal Næringsselskap (SUNS) er glad for at Innovasjon Norge vil prioritere tilstedeværelse i Sunndal. Aktuelle datoer høsten 2023: 7.sept 27.sept

Les mer

Bedriftsbesøk og hovedkonklusjoner våren 2023.

Administrasjonen i SUNS har brukt mye av etterjulsvinteren/våren 2023 på bedriftsbesøk, og har besøkt rundt 40 bedrifter. Dette har vært verdifullt for å få forståelse for hva næringslivet ser på som muligheter og utfordringer. Gjennom besøkene har SUNS fått innsikt i utfordringer i den enkelte bedrift, men også registrert en del fellesnevnere for næringslivet generelt.

Les mer