Nyheter

Fra næring og utvikling i Sunndal

Kartlegging av konsekvensene av koronasituasjonen

30.- 31. mars gjennomførte vi en spørreundersøkelse for å kartlegge konsekvensene av koronasituasjonen blant bedrifter og virksomheter i Sunndal. Tilsvarende undersøkelse ble også gjennomført i Surnadal. Undersøkelsen ble gjennomført i samråd med næringsforeningene i Sunndal og Surnadal. Målet med undersøkelsen var å skaffe et kunnskapsgrunnlag om situasjonen i næringslivet lokalt, for å kunne bidra med

Les mer

Gründerveien – hjelp til nyetablerere og etablerte som ønsker å videreutvikle ideen sin

Vi trenger nye jobber i framtida og det kan også være behov for å utvikle bedriftene sine for å gjøre dem mer styrka i tida framover. Den digitale gründerhjelpa i Møre og Romsdal/hoppid.no er tilgjengelig med opplæring, rådgivning og muligheter til å søke avklaringsmidler. Se her for å logge deg inn: https://mrfylke.no/hoppid.no. Vi i SUNS

Les mer

Tilskudd fra SUNS og SuSu

SUNS kan bidra med rådgiving og tilskudd til utviklingstiltak i bedrifter i Sunndal. Klikk deg inn på saken og les mer her: https://suns.no/tilskudd/utvikle-bedrift/ Gjennom SuSu-programmet kan bedrifter i Sunndal og Surnadal søke om tilskudd til bedriftsretta tiltak. Tiltak som gir sysselsettingseffekt og / eller inngår i en vekststrategi skal prioriteres. Klikk deg inn på saken

Les mer

Utvikling framfor permittering

Staten har lagt fram flere tiltakspakker for næringslivet som følge av koronasituasjonen. Hovedbudskapet er: Sats på å utvikle bedriften framfor å sende ansatte ut i permisjon. Følgende virkemidler tilbys for å finansiere utviklingstiltak i norske bedrifter: Innovasjon Norge endrer sine tilbud for tilskudd, lån og garantier. Les mer her: https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/tiltakspakke/ Møre og Romsdal fylkeskommune kan

Les mer

Betalingsproblemer? Kontakt banken din!

Bedrifter med likviditetsproblemer som følge av koronakrisen kan få lån fra bank. Staten garanterer for 90% av lånebeløp på inntil 50 mill. kr per bedrift med maksimalt 3 års nedbetalingstid. Det er bankene som betjener ordningen og innvilger lån til sine bedriftskunder. Ordningen gjelder for såkalte SMB-bedrifter med mindre enn 250 ansatte. Ved evt. tap

Les mer

Korona – karantene, gjelder utenlandske statsborgere

Informasjon fra Helsedirektoratet. Utenlandske statsborgere som er kommet til Norge fra utlandet og som derfor sitter i karantene, men ikke har utviklet symptomer på smitte, kan nå forlate Norge. Dersom de velger å forbli i Norge, må de sitte i karantene tiden ut. Utenlandske statsborgere som sitter i karantene fordi de har vært i kontakt

Les mer

SUNS kan bistå

Dette er en ekstraordinær situasjon og vi i SUNS vil strekke oss langt for å bistå din bedrift. Næringshuset er stengt for publikum, men du kan nå oss på telefon og e-post. Ved behov setter vi opp digitale møter. Ikke nøl med å ta kontakt. Du finner vår kontaktinfo her. Eller bruk post@suns.no  Vi skal holde

Les mer

Permittering, oppsigelse, stengt skole/barnehage – Hva gjør vi?

NAV har utarbeidet råd, tips og anbefalinger som skal bidra til en god prosess for både arbeidsgiver og berørte ansatte ved permittering/oppsigelse. Disse finner du her: Informasjon til arbeidsgivere ved permittering eller oppsigelser. Permitteringsvarsel, protokoller og skjema. Hvordan går jeg fram? Oppskrift og mer info finner du her: Oppskrift v permitteringer – Sykepenger – Omsorgspenger

Les mer

Koronakrisen – tiltak for bedrifter

Stortinget har vedtatt en rekke tiltak for å trygge jobber og hjelpe bedrifter i en krevende situasjon. Dette er de viktigste: Permitterte er sikret lønn i 20 dager. Arbeidsgiver betaler de to første. Staten betaler de 18 påfølgende. Arbeidsgiverperioden for sykepenger og omsorgspenger er redusert til 3 dager. Deretter tar staten over. Omsorgspenger gjelder bla. foreldre som

Les mer

Kommunen ønsker kontakt med bedrifter som har smittevernutstyr

Sunndal kommune er fortsatt uten smittede av Koronavirus. Vi jobber med forebyggende tiltak for å unngå smittespredning, samtidig som vi forbereder oss på en sykdomssituasjon. Det er stort press på smittevernutstyr, og det er veldig vanskelig å få tak i. Vi har fortsatt smittevernutstyr på lager, men ser likevel at dette kan gå tomt etter

Les mer