Nyheter

Fra næring og utvikling i Sunndal

Kvelden før og Sunndalkonferansen

Denne uka har vi tradisjonen tro arrangert Kvelden før og Sunndalkonferansen, sammen med Sunndal Næringsforening og Sunndal Sparebank. Hydro Aluminium Sunndal var vertskap for arrangementet, Kvelden før, ved Gjestehuset, som i år hadde rekordstor deltakelse. Årets Sunndalkonferanse hadde klima og miljø som tema og tilhørerne fikk høre mange interessante foredrag om utfordringer vi som verden

Les mer

Åpning av Newton Sunndal

Newton Sunndal – et framtidsretta prosjekt To år fra idé til åpning. Et spleiselag på 7,2 mill kr. Vilje og evne til samhandling. Dette er vinner-resepten bak realiseringen av Newton Sunndal. Idéen om å etablere et Newton-rom i Sunndal ble lansert våren 2017. Ett år senere ble avtalen mellom Hydro som huseier og Sunndal kommune

Les mer

Sommermagasinet Fossenes Rike

Les sommermagasinet Fossenes Rike her 

Les mer

SuSu: Fortsatt penger å hente til bedriftsretta tiltak

Kommunestyrene i Sunndal og Surnadal har revidert avtalen som ligger til grunn for SuSu-samarbeidet 2018-21. Bedrifter i begge kommuner kan igjen søke SuSu-Programmet om tilskudd til bedriftsretta tiltak. Fortsatt gjelder at tiltak som gir sysselsettingseffekt eller bidrar til vekst vil bli prioritert. Møte i Programstyret 19.juni -Ta kontakt dersom du vurderer å søke om tilskudd,

Les mer

Gründerboom i Sunndal

32 nye bedrifter etablert med støtte via SUNS i 2017 og 18 I følge fylkesstatistikken er Sunndal den kommunen på Nordmøre med størst vekst i antall nyetableringer i 2017. Våre egne tall fra 2017 og 2018 bekrefter den positive utviklingen, sier Per Helge Malvik i SUNS. Onsdag 28.nov inviteres de nye bedriftene til Gründerforum i

Les mer

Styrekurs med Anne Breiby

Onsdag 26. september arrangerte SuSu-programmet styrekurs med Anne Breiby i anledning SuSu:Idéfestival. Anne Breiby har over 20 års erfaring med styrearbeid. Hun har sittet som styremedlem og styreleder i styrer som Forskningsrådet, innovasjon Norge, Folketrygdfondet og Sparebanken Møre. For tiden er hun styreleder ved St. Olavs Hospital og i Tafjord Kraft, samt styremedlem i flere

Les mer

SuSu: Fra idé til marked

Det første arrangementet i årets SuSu:Idéfestival var fra idé til marked. Med oss som kursholder hadde vi Alfred Øverland fra Innovasjon Norge, som har lang erfaring fra både maritim bransje og IT-bransjen. Tre planlagte og nyoppstartede bedrifter deltok på kurset som blant annet la vekt på markedsorientering, hvordan man kan bruke forretningsmodellen som et verktøy

Les mer

Vellykket rokonkurranse i regi av SuSu

Første september arrangerte SuSu-programmet familiedag i Svinvika i Todalsfjorden.En stor del av arrangementet var rokonkurransen som ble arrangert mellom de to kommunene. I første heat kom deltakerne fra de to videregående skolene. Store deler av løpet var veldig tett, men sakte men sikkert dro sunndalingene fra. Ved snupunktet på Rakaneset ledet sunndalingene med en båtlengde.

Les mer

Stor interesse for lokalmat og reiseliv ved OI Trøndersk Matfestival

Fossenes rike og lokalmatprodusentene som var med opplevde en stor interesse for mat og opplevelser fra Sunndal. I teltet til Fossenes Rike var det mye god mat å få kjøpt i helgen. Stein Brubæk fra Brubekken Gårdsmeieri stilte med egen stand og solgte seterprodukter og smaksprøver av oster og spekepølse. Ved siden av kunne man

Les mer

Ny milepæl i Prosjekt Øvre Sunndal: Driva Vassdragssenter realisert

Egil Ørjan Thorsen takket av som prosjektleder En samstemt styringsgruppe takket Egil Ørjan Thorsen for innsatsen som leder for «Prosjekt Øvre Sunndal» ved en enkel markering torsdag 28.juni. Særlig ble han berømmet for jobben han har gjort med etableringen av Driva Vassdragssenter i Sunndalsporten, som ble offisielt åpnet 16.juni. I tillegg ble trukket fram hans

Les mer