Ny ordning: Mentortilskudd

Bedrifter som ønsker å knytte til seg en mentor kan nå søke SUNS om inntil kr 50.000 i tilskudd. Ordningen gjelder for bedrifter som har behov for en mentor:

  • ved videre oppfølging etter etablering
  • i forbindelse med et utviklingsprosjekt i bedriften, eller
  • som ekstern styre-ressurs.

Det er styret i SUNS som har vedtatt å innføre en slik ordning. Bakgrunnen er tilbakemeldinger fra nyetablerte bedrifter gjennom den årlige kartleggingen som gjennomføres blant bedrifter som har fått tilskudd via SUNS: «Koss går det». -Vi mener denne ordninga vil være et målretta verktøy i tråd med vårt mål om styrka etablereroppfølging og utviklingsarbeid i bedrifter i Sunndal, sier daglig leder Per Helge Malvik. Som mentorer kan benyttes ressurspersoner fra lokalt næringsliv, eller ansatte i SUNS.

Vi vil gjerne komme i kontakt med personer som kan tenke seg å være mentorer i denne ordninga. Så vi oppfordrer også aktuelle mentorer om å ta kontakt.

Mer opplysninger finner du her: https://suns.no/tilskudd/starte-bedrift-tilskudd/.

Ta kontakt med en av oss i SUNS, hvis du mener dette kan være noe for din bedrift, avslutter Malvik.