Ny daglig leder i Sunndal Næringsselskap (SUNS)

Dag Myklebostad blir ny daglig leder i Sunndal Næringsselskap AS – SUNS. Han overtar jobben etter Per Helge Malvik som skal går over i en deltidsstilling som daglig leder i Sunndal Næringseiendom AS.

Dag Myklebostad jobbet inntil nylig som prosjektleder i Nesset Vekst AS og har en bred bakgrunn fra privat næringsliv og arbeid med næringsutvikling. Dag har vært sentral i arbeidet med å etablere nettportalene portalnesset.no og portalmidsund.no. Myklebostad begynner i stillingen 1. august.

SUNS er et utviklingsselskap som i over 30 år har arbeidet for å fremme næringslivet i Sunndal gjennom å bidra til etablering av ny og utvikling av eksisterende virksomheter. SUNS har en aktiv rolle i flere næringsprosjekter, blant disse SuSu-Programmet et næringssamarbeid for Sunndal og Surnadal. SUNS sine eiere er Sunndal kommune (51%) og lokalt næringsliv (49%).

SUNS utfører førstelinjetjeneste for etablererveiledning i Sunndal i samarbeid med Sunndal kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon Norge (hoppid.no).

Vi er fornøyd med at Dag Myklebostad takket ja til stillingen, og ser frem til å kunne dra nytte av hans erfaring og gode kjennskap til offentlig forvaltning og regionalt næringsliv sier Styreleder i SUNS Arild Håkonsen. Samtidig vil vi takke Per Helge Malvik for den gode jobben har gjort som daglig leder i SUNS siden 1999.