Newtonsenter Sunndal

Vil du bli med på å realisere et Newtonsenter i Sunndal?

Fylkeskommunen, Sunndal kommune, Hydro og våre to banker er allerede med, pluss en rekke bedrifter og organisasjoner i Sunndal.

Styringsgruppa ønsker flere deltakere velkommen i dette framtidsretta spleiselaget, og har definert to nivå for deltakelse:

  • Partner: Bidrag kr 50.000
  • Støttespiller: Bidrag kr 20.000

Arbeidet med gjennomføring av prosjektet er i gang:

  • Avtalen mellom kommunen og Hydro om etablering av og drift av Newton-rom i Sunndal ble signert 20.juni.
  • To nye Newton-lærere er ansatt fra skoleåret 2018/19
  • Oppstartsmøte for prosjektet ble gjennomført 23.august
  • Planlagt åpning: 1.februar 2019

Prosjektet vil bli presentert under Sunndal Næringsforenings Frokostmøte FREDAG 28.sept kl 0800 ved Hydro, Velferdshuset.

For mer info: Kontakt per.helge@suns.no

http://newton.no/rom/newton-sunndal-1095.aspx