Næringsliv

Om Sunndal

Sunndal kommune har 7.200 innbyggere, hvorav 4000 bor i kommunesenteret Sunndalsøra. Naturen i Sunndal er vill, vakker og storslått. På hver sin side av hoveddalføret Sunndalen finner du to av Norges kjente nasjonalparker: Dovrefjell – Sunndalsfjella og Trollheimen.

Europas største aluminiumsverk – Hydro Sunndal – er kommunens største industriarbeidsplass og en betydelig verdiskaper i regionen. I tillegg finnes en rekke spennende bedrifter i alle bransjer, mange kjennetegnet med stor aktivitet utover landets grenser. Sunndal har høy arbeidsplassdekning og betydelig innpendling fra nabokommunene.

Sunndal har et bredt kommunalt tjenestetilbud med høyt servicenivå. Kommunesenteret Sunndalsøra er et godt utbygd handels- og regionsenter som kan tilby varierte jobbmuligheter og et spennende og rikholdig kulturtilbud.

Sunndal har en rik industritradisjon som strekker seg over 100 år tilbake til starten på utbyggingen av Aura kraftverk i 1913. Fossekrafta – det hvite gull – ga grunnlaget for industriutviklinga i Sunndal.

 

Sunndal Næringsforening

Sunndal Næringsforening (SNF) er en næringspolitisk interesseorganisasjon som organiserer private og offentlige bedrifter i Sunndal. SNF arbeider for å fremme medlemmenes interesser gjennom arbeid med rammevilkår og næringspolitiske saker.

SNFs frokostmøter er en viktig næringspolisk arena. Under SNF-paraplyen finner du også Reiselivsforum, Handelsforum og Næringsforum. Andre temagrupper etableres etter behov.
SNF har et arbeidende styre og kjøper administrative tjenester fra SNE.