Næringseiendom

Sunndal Næringseiendom AS (SNE) sin virksomhet er to-delt:

  • Næringsbygg: SNE kan selv oppføre og eie næringsbygg for utleie eller delta i næringseiendomsprosjekter sammen med andre.
  • Sunndal Næringspark: SNE tilbyr 160da attraktive og byggeklare næringstomter til handels- og industriformål i sentrum av Sunndalsøra. sunndalnaeringspark.no

Eiere av SNE er Hydro Aluminium (37%), Sunndal kommune (36%) og SIVA Eiendom Holding (27%). Selskapet er basert på kommersielle vilkår.