Mulig å søke koronatilskudd fra Sunndal kommune

Kommunestyret har vedtatt å iverksette flere tiltak for sysselsetting og næringsliv som følge av koronasituasjonen. Lokale bedrifter som er rammet av koronakrisa kan søke om tilskudd til ekstraordinære tiltak. Søknader fremmes via SUNS som vurderer søknaden og sender denne videre til kommunedirektøren til endelig behandling.

Du finner mer info og retningslinjer for hva søknaden må inneholde her:

200612 Ekstratiltak Korona – mal for søknad oppdatert.

Vi i SUNS følger koronasituasjonen tett og kan tilby rådgiving også om andre aktuelle tiltakspakker, hjelp til å skrive søknader mv.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat 😊