Møte med aktørene innen reiseliv, handel og kultur.

Mandag 30.januar ble det avholdt et møte med aktører fra reiseliv, handel og kultur.

På agendaen sto valg av nytt arbeidsutvalg, omstrukturering av arbeidet samt orientering om status for prosjekt Vinnutrappa, planene for Nerdalen og nye sunndal.com.

Nytt arbeidsutvalg for kommende periode ble valgt ved akklamasjon:

Gunnhild Fugelvåg (gjenvalg), Gunn Laila Buskland (ny), Lars Marius Bræin (gjenvalg) , Ane og Jøran Nerdal (ny), Ole Magne Ansnes (kommunerepresentant), SUNS innehar koordinerende rolle for arbeidet.

Det ble videre bestemt at AU fra nå av blir styrende organ for reiselivsarbeidet, med aktørmøtet som rådgivende organ.

Per Steinar Husby fra Vinnutrappas venner orientere rundt status og videre arbeid med prosjektet mens Ane og Jøran Nerdal fortalte om planene de har for Nerdal, driften av parkeringen og mulighetene rundt dette. Mette Sæter Ormset orienterte om «nye» sunndal.com som planlegges lansert i løpet av februar.