Miljøkonferansen Midt-Norge

Miljøkonferansen Midt-Norge (tidligere Sunndalskonferansen) skal gjennomføres for første gang til høsten 2.september er datoen. Konferansen var tenkt gjennomført i fjor, men måtte flyttes på grunn av koronapandemien, sier prosjektleder Kim Stian Bråstad.

Sunndalskonferansen hadde siste gang «Klima og miljø» som hovedtema. I etterkant besluttet konferansekomiteen å endre navnet på konferansen til «Miljøkonferansen Midt-Norge» og rendyrke miljøfokuset. Bråstad forteller at endringen kommer som følge av svært gode tilbakemeldinger på innholdet i konferansen, både fra deltakere og innledere.

Etter over et år med koronapandemi, samt stort fokus på FNs bærekraftsmål, har ført til at det grønne skiftet har blitt helt sentralt i alt utviklingsarbeid, både i privat og offentlig sektor. Konferansen ser på utfordringer og løsninger man står ovenfor i et miljøperspektiv. Under innholdet «løsninger», henter vi ulike eksempler fra næringslivet, organisasjoner og klynger, som vil fortelle om hva de har fått til, og hvordan de jobber mot det grønne skiftet.

Innhold:

Årets konferanse går av stabelen torsdag 2.september og programmet med mange spennende foredragsholdere er klart. Deriblant skal professor Dag O. Hessen holde innlegg og belyse «Hvordan nå FNs Bærekraftsmål innen 2030».

Administrerende direktør i Nofima, Øyvind Fylling-Jensen skal holde innlegg om «Fremtidens mat».

Mads Brun Høy, partner i Æra Strategic Innovation, er en mye brukt foredragsholder, og skal ha innlegget: «Hvordan kan man gå fra globale mål, til lokale utfordringer og konvertere disse til innovasjonsmuligheter på tvers av sektorer».

I tillegg skal Hydro ved Bjørn Kjetil Mauritzen, Head of Sustainabilty ha innlegget: «Muligheter for norsk industri på vei mot lavkarbonsamfunnet»

Dette for å nevne noen av alle innleggene. Se link til fult program og påmelding: Miljøkonferansen Midt-Norge – 2.sept. 2021 – SUNS

Kvelden-før

Onsdag 1.sept. er det klart for det tradisjonsrike «Kvelden-før»-arrangementet. I år gjennomføres Kvelden-før på kulturhuset hvor det vil være en kombinasjon av innlegg og lokal underholdning. Det blir mer innlegg en tidligere, forteller Bråstad.

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i EIKA-gruppen, skal ha innlegg om Makro- og bærekraftsperspektivet.

Fabrikksjef Roar Ørsund ved Hydro Sunndal skal ha innlegg om Aluminium og bærekraft.

I tillegg blir det innlegg om verdens beste fotball søstre; «Hegeberg-jentene» ved Gerd Stolsmo og Stein Erik Hegerberg.

Det blir lokal underholdning med Fjord og Fjell, Karin Brandvold og Kim Andre Rønningen. Dette blir en flott og uformell kveld, hvor foredragsholdere og konferansedeltakere får mulighet til å treffes, sier Kim Stian.

Konferansekomiteen ved Jonny Engdahl – Sunndal Sparebank, Torstein Ottem – Sunndal Næringsforening, Inger-Helene Sira- Sunndal Kommune, Anne Melkild – Tuppen og Lillemor og Anne Gulla Hagen – Sunndal Næringsselskap har gjort en fantastisk jobb med å sette sammen et variert og godt program. Dette gleder vi oss til, sier prosjektleder Kim Stian Bråstad.

Konferansen arrangeres av Sunndal Næringsforening, Sunndal Sparebank og Sunndal Næringsselskap (SUNS).

Også i år vil utdeling av næringsprisene «Storskrymten» og «Årets gründer» være den del av programmet.

Gjerne følg facebooksiden til konferansen, her vil vi legge ut informasjon frem mot konferansen: https://www.facebook.com/miljoekonferansenmidtnorge/

Vi håper flest mulig har anledning til å delta, avslutter Bråstad.

For program og påmelding, se her