«Men hva er egentlig et Newton-rom?»

Dersom du lurer på hva et Newton-rom er, eller hvordan det vil se ut i Sunndal, finner du svaret her.

Newton-konseptet ble utviklet i 2003 med det mål å gi barn og unge gode lærings- og mestringsopplevelser med naturfag, matematikk og teknologi. Som en del av Newton-konseptet ble Newton-rommene til.

Et Newton-rom er et praktisk og spennende innredet undervisningslokale med et bredt spekter av teknologisk utstyr og undervisningsutstyr. Rommet skal gi en praktisk tilnærming til naturfag, matematikk og teknologi. Til å undervise i Newton-rommet ansettes det en eller flere Newton-lærere.

Undervisningsoppleggene som benyttes i Newton-rom kalles moduler. En modul består av forarbeid som utføres på skolen, praktiske aktiviteter og undervisning i Newton-rommet og avsluttes på skolen med etterarbeid.

Newtonsenteret i Sunndal

Modulene utvalgt spesielt til senteret på Sunndalsøra heter Newton Engia, Matematikk og roboter og Salma Salar. Newton Engia handler om energi, der viktige begreper er energioverføring og energitap samt stillingsenergi og bevegelsesenergi.  I Matematikk og roboter skal elevene få en innføring i koding og bygge roboter, mens Salma Salar gir en innføring i laksens livssyklus både i naturen og i oppdrett.

Newtonsenteret her i Sunndal vil bli etablert ved Hydro Aluminium, i det som pleide å være laboratoriet. Det muligheter for å kombinere opphold i rommet med å besøke anlegget på aluminiumsverket. Samtidig vil det at senteret ligger i sentrum gjøre det synlig og tilgjengelig for de ulike skolene og barnehagene som skal bruke rommet.

Initiativet til å starte prosjektet kom i første omgang fra en arbeidsgruppe med representanter fra kommunen, Hydro Aluminium Sunndal og Sunndal Næringsselskap.