Mange ledige stillinger i Sunndal og Surnadal

Sunndal og Surnadal er en region som går godt! Antall utlyste stillinger tyder iallfall på det. Ser vi på NAV sine sider, er det hele 24 stillingsannonser fra Sunndal og Surnadal. Fordelingen er 18 i Sunndal og 6 i Surnadal. Tar vi med Tingvoll i søket, kommer vi på hele 30 stillingsutlysninger. Se her for fullstendig utlysning.

I tillegg til de ledige stillingene som er utlyst nå, er det stor aktivitet i Sunndal Næringspark med flere nyetableringer, som vil gi mange nye arbeidsplasser på sikt.

Det at vi har så mange ledige stillinger, betyr at vi har mulighet til å gi jobb til par som kommer flyttende. Ofte er det en utfordring å finne jobb til to, som det er behov for i et parforhold. Men med så mange ledige stillinger, vil det nå være mulighet for å finne interessante jobber for flere.