Kvelden før og Sunndalkonferansen

Denne uka har vi tradisjonen tro arrangert Kvelden før og Sunndalkonferansen, sammen med Sunndal Næringsforening og Sunndal Sparebank. Hydro Aluminium Sunndal var vertskap for arrangementet, Kvelden før, ved Gjestehuset, som i år hadde rekordstor deltakelse.

Årets Sunndalkonferanse hadde klima og miljø som tema og tilhørerne fikk høre mange interessante foredrag om utfordringer vi som verden står ovenfor, men også som bedrift og enkeltpersoner. Teodor Bruu fra Grønn Ungdom, sammenlignet det å være ung og opptatt av klima, med å stå i et rom uten vinduer og dører som brenner og der den andre som er innestengt sammen med deg, er mest opptatt av hvordan slipsknuten er.

Utfordringene er der, men det er også mange som ser muligheter og håp, men alle er enige om at det må skje noe.

Det ble også under denne konferansen delt ut priser. Årets Gründer og Storskrymten er priser som har vært med i alle år, mens det i år også ble tildelt en ny pris, Årets Fossekall, som er en ekstraordinær pris som skal gå til noen som har bidratt til samarbeidet mellom reiselivs, handel og kultur i Sunndal og som går under navnet Fossenes Rike.

Isotak Bygg Vest AS, fikk tildelt prisen Årets gründer og Tørset Bil, fikk utmerkelsen Storskrymten. Denne prisen består kr 25 000,- som skal gis videre til en frivillig organisasjon. Daglig leder i Tørset Bil, Egil Tørset, kunne fortelle at han ønsket å gi pengene til MOT Sunndal.

For første gang ble prisen Årets Fossekall utdelt. Prisen gikk til Lars Olav Melkild for sin innsats for å rydde sti til Vinnufossen og gjøre Europas høyeste fossefall mer tilgjengelig for folk flest.

Nedenfor er det noen bilder fra Kvelden før og fra Sunndalkonferansen. Foredragene fra konferansen vil bli lagt ut på suns.no, når de er klare.

Roar Ørsund, fabrikksjef Hydro aluminium Sunndal, ønsker et stort antall deltakere velkommen til Gjestehuset og Kvelden før.

Issmelting på Grønnland ble vist som et symbol på klimaendringene, fra Teodor Bruu, Grønn Ungdom.

En alltid engasjerende Thomas Hylland Eriksen, hadde sine betraktninger om klima og miljø.

Ivrige tilhørere på årets Sunndalkonferanse.

Prisvinnerne med juryen, uten deltaker fra Aura Avis, men med ordfører og årets konferansier, Lina Engelsrud, som gjorde en utmerket jobb med å lede deltakerne gjennom årets konferanse.

SUNNDALKONFERANSEN 2019