Krisepakke vedtatt av Stortinget

Sist fredag la regjeringa fram forslag til strakstiltak for å trygge jobber og hjelpe bedrifter i en krevende situasjon. I dag mandag 16.mars ble partiene på Stortinget enige om en rekke tiltak for å dempe de økonomiske følgene av koronaepedimien:

  • Permitterte er sikret lønn i 20 dager. Arbeidsgiver betaler de to første. Staten betaler de 18 påfølgende.
  • Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til 3 dager.
  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere har krav på sykepenger fra dag 3 av fraværet.
  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt får en kompensasjon tilsvarende 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt
  • Ordningen med omsorgspenger dobles fra 10 til 20 dager.
  • Lærlinger som mister lærlingplassen er sikret lønn.
  • Fristen for bedrifter som skal betale moms og forskuddsskatt 15.april er utsatt.

Tiltakene trer i kraft umiddelbart. Flere av tiltakene er midlertidige.

Bankene har fått utvidede rammer for å møte krisen. Bedriftskunder som opplever svikt i inntektene eller er urolige for framtida bør ta kontakt med sin bankforbindelse.

Vi i SUNS forsøker å holde oss oppdatert på tiltak og virkemidler som bedrifter kan gjøre seg nytte av i en krevende tid. Ta kontakt hvis du har spørsmål.